Suvanto ry hakee uusia vapaaehtoistyöntekijöitä!

Tule auttamaan ikääntyneitä, jotka elävät
vaikeassa elämäntilanteessa

 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry etsii uusia vapaaehtoisia erilaisiin tehtäviin, mm. välittämään tietoa ikääntyneiden kaltoinkohteluun ja väkivaltaan liittyvistä asioista sekä päivystämään auttava puhelin Suvanto-linjalla. Vapaaehtoiskoulutus pidetään alkuvuodesta 2018 keskiviikkoisin klo 13-16. Paikkana on Suvanto ry:n toimisto Helsingin Etu-Töölössä.

Suvannon vapaaehtoisena voit mm. jakaa tietoa ikääntyneiden kaltoinkohtelusta ja Suvannon palveluista. Osa vapaaehtoisista kouluttautuu auttavaan puhelimeen vastaajiksi. Uusia vapaaehtoistyön muotoja kehitetään myös lisää.

Vapaaehtoistyöntekijällä ei tarvitse olla aiempaa erityisosaamista. Halu kuunnella ja auttaa ikääntyneitä ihmisiä riittää. Päivystäminen auttavassa puhelimessa on luottamuksellista ja nimetöntä. Keskeistä on se, että soittaja kokee tulevansa kuulluksi ja kohdatuksi kunnioittavalla tavalla.

Suvannon auttavassa puhelimessa keskitytään huoliin ikääntyneiden henkilöiden turvallisuudesta väkivaltaisessa tai kaltoinkohtelevassa elämäntilanteessa. Linjalle soittavat yleisimmin ikääntyneet itse sekä heidän läheisensä.

Päivystäjän oman elämäntilanteen tulee olla tällä hetkellä tasapainossa. Päivystysajat voi määritellä itse, toive on n. 4-8 h kuukaudessa. Vapaaehtoisella on aina ammattilainen tukena auttavaan puhelimeen vastatessaan. Kaikki vapaaehtoistyöhön tulevat henkilöt haastatellaan.

Vapaaehtoiskoulutus alkaa keskiviikkona 17.1.2018 ja kestää maalis-huhtikuuhun. Koulutuspäivät ovat noin joka toinen keskiviikko klo 13-16. Auttavan puhelimen päivystysajat ovat tiistaisin ja torstaisin klo 12-16 välillä.

Tervetuloa Suvanto ry:n uudeksi vapaaehtoiseksi!

 

Kysymykset ja ilmoittautumiset:

suunnittelija Sanna Sutela 050 – 577 0938, sanna.sutela(at)suvantory.fi

    

Suvanto-linja kuuluu PuhEet – puhelin ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan (www.puheet.net).