”MUMMOT MUTKITTELEE JA VAARIT EIVÄT VÄISTELE” – Avoin keskustelutilaisuus 25.5.2011

Kaikille avoin keskustelutilaisuus järjestetään Stoan musiikkisalissa Itä-Helsingin kulttuurikeskuksessa Helsingin Itäkeskuksessa 25.5.2011 klo 13.00 -16.00. Tilaisuuden teemoina ovat ikääntyneiden turvallisuus, hyvinvointi ja kaltoinkohtelun ehkäisy sekä näihin liittyvät arvot ja asenteet yhteiskunnassa.

Keskustelijoina mm. diplomiekonomi, vaikuttaja Lenita Airisto, käytännöllisen filosofian dosentti, professori Heta Gylling Helsingin yliopistosta, sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen sisäasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä, Pitäjänmäen Eläkkeensajat ry:n puheenjohtaja Leena-Maija Tuominen ja poliisin edustaja.

Tilaisuuden avaa kansanedustaja Tuula Väätäinen. Loppupuheevuorosta ja keskustelujen yhteenvedosta vastaa yhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Kananoja.

Tilaisuus on osa Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksen Vankka verkko –ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisy moniammatillisen verkostotyön ja vertaistuen avulla –projektin päätöskeskustelua ja yhteenvetoa.

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu klo 13-13.30. Kahvitarjoilua varten ilmoittautumiset 23.5.2011 mennessä puh. 050 577 0214 tai ilmoittautuminen@suvantory.fi.

Ilmoitus tilaisuudesta tulostettavissa tästä.

Lämpimästi tervetuloa!Ett öppet diskussionsmöte ordnades på Stoa Östra Helsingfors kulturcentrum 25.5.2011. Diskussionen handlade om de äldres säkerhet och välmående, arbete mot våld mot äldre och om värderingar och attityder i samhället som har en inverkan på de äldres situation.

Bland dem som deltog i diskussionen fanns påverkaren diplomekonom Lenita Airisto, professor i praktisk filosofi Heta Gylling från Helsingfors universitet, direktör för den inre säkerheten Tarja Mankkinen från inrikesministeriet, konsultativ tjänsteman Päivi Voutilainen från social- och hälsovårdsministeriet, Pitäjänmäen Eläkkeensaajat rf:s ordförande Leena-Maija Tuominen och en representant för polisen.

Mötet öppnades av riksdagsledamot Tuula Väätäinen. Ordförande Aulikki Kananoja från Föreningen för skyddshem för äldre avslutade och sammanfattade diskussionen.

Diskussionsmötet fungerade som en avslutande diskussion om och sammanfattning av Föreningen för skyddshem för äldres projekt ”Ett starkt nätverk – att förebygga våld mot äldre med hjälp av samarbete mellan yrken och stödgrupper”.

Kaikille avoin keskustelutilaisuus järjestetään Stoan musiikkisalissa Itä-Helsingin kulttuurikeskuksessa Helsingin Itäkeskuksessa 25.5.2011 klo 13.00 -16.00. Tilaisuuden teemoina ovat ikääntyneiden turvallisuus, hyvinvointi ja kaltoinkohtelun ehkäisy sekä näihin liittyvät arvot ja asenteet yhteiskunnassa.

Keskustelijoina mm. diplomiekonomi, vaikuttaja Lenita Airisto, käytännöllisen filosofian dosentti, professori Heta Gylling Helsingin yliopistosta, sisäisen turvallisuuden sihteeristön päällikkö Tarja Mankkinen sisäasiainministeriöstä, neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen sosiaali- ja terveysministeriöstä, Pitäjänmäen Eläkkeensajat ry:n puheenjohtaja Leena-Maija Tuominen ja poliisin edustaja.

Tilaisuuden avaa kansanedustaja Tuula Väätäinen. Loppupuheevuorosta ja keskustelujen yhteenvedosta vastaa yhdistyksen puheenjohtaja Aulikki Kananoja.

Tilaisuus on osa Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksen Vankka verkko –ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisy moniammatillisen verkostotyön ja vertaistuen avulla –projektin päätöskeskustelua ja yhteenvetoa.

Tilaisuus on maksuton. Tilaisuuden aluksi on kahvitarjoilu klo 13-13.30. Kahvitarjoilua varten ilmoittautumiset 23.5.2011 mennessä puh. 050 577 0214 tai ilmoittautuminen@suvantory.fi.

Ilmoitus tilaisuudesta tulostettavissa tästä.

Lämpimästi tervetuloa!This discussion meeting held in the Stoa East Helsinki Culture Centre was open to everyone. The topics included the safety and well-being of the elderly, prevention of elderly abuse, and the prevailing values and attitudes associated with these matters.

The people participating in the discussion included the economist and influential person Lenita Airisto, Professor of Practical Philosophy Heta Gylling from the University of Helsinki, Internal Security Secretariat Director Tarja Mankkinen from the Ministry of the Interior, Ministerial Adviser  Päivi Voutilainen from the Ministry of Social Affairs and Health, the Pitäjänmäen Eläkkeensaajat Association’s chairperson Leena-Maija Tuominen and a representative for the police.

The meeting was opened by Member of Parliament Tuula Väätäinen. Chairman Aulikki Kananoja from the Finnish Association of the Shelters for the Aged concluded and summarized.

The discussion meeting was a concluding discussion and summary of the Strong Network Project  – Preventing Abuse of the Elderly through Interprofessional Networking and Peer Support”) (2005-2010).