Ajankohtaista

Kätketyt äänet -kampanjapäivän satoa 14.6.

Päivää vietettiin Kolmen sepän aukiolla keskustellen, musiikkia kuunnellen, nauraen ja pullakahveista nauttien.

Edes pilvinen sää ei haitannut hyvää tunnelmaa.

Ihana Samae Koskinen lauloi ja soitti kitaraa. Anneli A.Vanne ja Helmi-simpukka, pirteät mummot Alahinkkilästä pistivät tanssiksi ja jututtivat ihmisiä hauskalla tyylillään.

   

    

Huolipuuhun sai jättää huolensa ikääntyneistä. Suvannon hallituksen jäsen Sisko Salo-Chydenius oli mukana jakamassa tietoa hyvän asian puolesta.

 

Kiitokset kaikille mukana olleille!

Tiedote Kätketyt äänet -kampanjapäivä 14.6.

Katketyt äänet mediatiedote 2019

Mediakutsu/tiedote julkaisuvapaa 14.6.2019

KÄTKETYT ÄÄNET – kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua vastaan

Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään tänä vuonna Helsingissä Kolmen Sepän aukiolla 14.6 klo. 10.00 – 14.00. Tämän vuoden teemana on ikääntyneiden huoli-ilmoitus.

Kätketyt äänet -kampanjapäivää vietetään Suomessa nyt 14. kertaa.

Teemana on ikääntyneitä koskeva huoli-ilmoitus. Huoli-ilmoitus on meidän jokaisen oikeus ja samalla välittämisen teko. Huoli-ilmoituksen voi tehdä meistä kuka vaan, kun syntyy huoli siitä, että ikääntynyttä kohdellaan kaltoin, hän ei saa tarvitsemiaan palveluja tai on huoli hänen asemastaan tai arjessa selviytymisestään. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla, poliisilla, pelastustoimella ja hätäkeskusten työntekijöillä on lakiin kirjattu velvollisuus tehdä vastaava huoli-ilmoitus.

Tällä hetkellä huoli-ilmoitus tunnetaan valitettavan huonosti. Lisäksi käytännöt huoli-ilmoituksen osalta vaihtelevat eri kunnissa eikä tietoa asiasta yleensä löydy kovin helposti kuntien verkkosivuilta. Huoliilmoituslomakkeita ei myöskään usein ole saatavilla kunnan palvelupisteistä esimerkiksi terveys- ja sosiaaliasemilta tai kirjastoista. Huoli-ilmoituksesta käytetään myös monia eri nimiä, mikä omalta osaltaan mutkistaa asiaa. Lain mukainen nimi, ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta, ei kerro parhaalla mahdollisella tavalla sitä, mistä asiassa on kyse eikä kansalaisten voida olettaa muistavan tuota virallista nimeä.
Tapahtuman järjestäjät esittävät, että huoli-ilmoituksen käytännöt yhtenäistetään valtakunnallisesti. Lisäksi tulee huolehtia, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä ilmoitus eikä se ole esimerkiksi kiinni digitaidoista tai siitä, että ilmoituslomake on hankalasti löydettävissä. Valtakunnallisesti tulisi myös seurata ja tilastoida huoli-ilmoitusten määriä ja sitä, mihin toimenpiteisiin ilmoitukset ovat johtaneet. ”Vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin sisältyvä hyvä tavoite ei toteudu, ellei käytäntöjä yhtenäistetä ja tietoisuutta tästä oikeudesta vahvisteta”, painottaa Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho.

Lisätietoa tapahtumasta on sivulla: www.katketytaanet.fi

Kätketyt äänet –päätapahtuman järjestävät yhteistyössä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Helsingin kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry, Geronomiliitto, Muistiliitto, Ilostu Oy ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.

Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Satu Taiveaho Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry satu.taiveaho@suvantory.fi, 050 411 2060
Liite: Tilaisuuden ohjelma

Lakineuvonta päivystää

Lakineuvonta päivystää tänään 29.5.19 viimeistä kertaa ennen kesätaukoa.

Päivystys klo. 16 – 18 numerossa 0800-06776 (maksuton).

Lakineuvonta palaa kesätauolta syyskuussa.

 

Lakineuvonta vastaa ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä.

Chatit – Naisten Linjan ja Suvannon yhteiset


TIEDOTE 6.5.2019 Naisten Linja

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille ikääntyneille avautuu oma kaksipäiväinen Chat toukokuussa Ikääntyneiden kokema väkivalta jää usein piiloon. Se on uskottua yleisempää, sillä monet lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ikääntyneet eivät puhu kokemastaan.

Naisten Linja ja Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry avaavat väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneille ikääntyneille ja heidän läheisilleen erityisen Chat-palvelun kahtena perjantaina 10.5. ja 17.5. klo 12-16. Järjestöt haluavat tarjota ikääntyneille mahdollisimman matalan kynnyksen palvelun ottaa yhteyttä väkivaltatyön ammattilaisiin. Väkivaltaa ja kaltoinkohtelua voi esiintyä parisuhteessa, perheessä tai muussa läheisessä ihmissuhteessa.

– Chat voi olla helpompi tapa sanoittaa väkivaltakokemuksia, sillä keskustelut ovat luottamuksellisia ja nimettömiä. Chatissa ei tarvitse kertoa myöskään paikkakuntaa tai mitään muutakaan itsestä, mitä ei halua. Lisäksi Chat tarjoaa mahdollisuuden ottaa yhteyttä mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa, sanoo Naisten Linjan sosiaalityöntekijä Sonja Tihveräinen.

Ikääntyneiden lähisuhdeväkivallan erityispiirteet eroavat jossain määrin nuorempiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta, vaikka väkivalta ilmiönä eli vallan väärinkäyttönä on sama kaikkien aikuisten kohdalla. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, taloudellista, hengellistä, seksuaalisuutta loukkaavaa tai esimerkiksi omaishoitajan taholta tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Ikääntymisen seurauksena esimerkiksi fyysinen toimintakyky heikkenee, mikä altistaa riippuvuudelle toisesta ihmisestä ja sen myötä kaltoinkohtelun ja väkivallan esiintymisen riski kasvaa. Muita altistavia tekijöitä väkivallalle ovat ikääntyneen sosiaalisen elinpiirin kapeutuminen ja yksinäisyys. Esimerkiksi taloudellista hyväksikäyttöä ikääntyneitä kohtaan tapahtuu niin lähisuhteissa kuin myös täysin tuntemattomien ihmisten taholta. Myös muistisairas ihminen on helposti väkivaltaisen henkilön johdateltavissa. Kun väkivallan tekijänä on ikääntyneen henkilön oma lapsi, voivat häpeän tunteet tapahtuneesta olla hyvinkin voimakkaita. Usein ikääntyneen side omaan lapseen ei katkea väkivallankaan johdosta, vaan vanhempi auttaa esimerkiksi taloudellisesti aikuista lastaan jopa oman hyvinvointinsa kustannuksella. Erityisen alttiissa asemassa väkivallalle ja kaltoinkohtelulle ovat vammaiset ikääntyneet. Heidän itsemääräämisoikeutensa saatetaan kyseenalaistaa kaksin verroin. Kulttuuri ja yhteiskunta, johon ikääntynyt on kasvanut, on ollut erilainen kuin nykypäivänä. Ikääntynyt ei ehkä miellä joitakin nykyisin selvästi väkivaltaisiksi katsottuja tekoja väkivallaksi ja ei siten osaa pyytää apua. Myös suhtautuminen väkivaltaan on aikaisempina vuosikymmeninä ollut vähättelevämpää eikä siitä ole puhuttu niin avoimesti kuin nykyään. Se on lisännyt väkivallan aiheuttaman häpeän ja syyllisyyden verhoa, joka voi yhä estää avun hakemista tilanteeseen. Väkivalta ei ole koskaan kokijan syytä. Väkivaltaa kohtaava ikääntynyt on kaiken avun ja tuen arvoinen. Ikääntyneitä ja heidän läheisiään väkivalta- ja kaltoinkohtelukysymyksissä auttava

Chat kahtena perjantaina 10.5. ja 17.5.2019 klo 12-16 osoitteessa ​www.naistenlinja.fi​. Yhteydenotot: ​sonja.tihverainen@naistenlinja.fi​