Ajankohtaista

Testamenttaisitko hyväntekeväisyyteen?

Suomalaiset ovat innokkaita hyväntekijöitä. Harva kuitenkaan tietää, että testamentillakin voi auttaa.

Suomalaiset järjestöt ovat vakavan ongelman edessä. Valtio leikkaa järjestöille antamaansa rahoitusta, eivätkä järjestöt pysty jatkamaan toimintaansa nykyisellään, ellei katoavia tukirahoja jollain keinoin saada korvattua. Samaan aikaan hädänalaisten ja apua tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa.

Vähänkin auttaa. Pienistäkin puroista voi kertyä iso virta.

Hyväntekeväisyyteen voi osoittaa pienenkin osan perinnöstä. Osatestamentissa voi määrätä hyvin tarkasti, millaisen summan tai osan omaisuudestaan haluaa hyväntekeväisyyteen osoittaa.

Lahjoitustestamentti kannattaa tehdä suunnitelmallisesti ja yhteistyössä sen järjestön kanssa. Liian yksityiskohtaiset määräykset testamentissa saattavat johtaa siihen, ettei järjestö voi ottaa lahjoitusta vastaan.

Mikäli haluat testamentata ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaiseen työhön ja jo kaltoinkohdeltujen ikäihmisten auttamiseen, ota yhteys toimistoomme
puh. 050 – 446 8014 info@suvantory.fi

 

Lahjoitustilimme: Nordea FI98 1011 3007 2044 97   BIC:NDEAFIHH

Rahankeräyslupa: POL-2015-16679

Suvanto-Linja pääsiäisenä

Suvanto-linja 0800-06776 on pääsiäistauolla tiistaina 3.4.

Seuraava päivystysaika on torstaina 5.4. klo 13-15.

Lakineuvonta vastaa samassa numerossa normaalisti keskiviikkona 4.4. klo 16:00-18:00.

Nollalinja 080-005005 päivystää ympäri vuorokauden jokaisena päivänä.

Akuutissa hädässä, soita yleiseen hätänumeroon 112.

Hyvää pääsiäistä!

Varo huijareita verkossa -Kuluttajaliiton kampanja alkoi

Tiedote 15.3.2018

Varo huijareita verkossa -kampanja varoittaa nettimaailman saalistajista

Tänään käynnistyvällä Varo huijareita verkossa -kampanjalla halutaan varoittaa kuluttajia nettimaailman saalistajista. Verkossa asioivan on hyvä muistaa: jos jokin vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta, se harvoin on totta.

Erilaisten verkkohuijausten ja tilausansojen määrä on kasvanut viime vuosina. Huijaukset ovat yhä taitavammin tehtyjä, minkä vuosi niitä on myös entistä vaikeampi tunnistaa. Huijauksen kohteeksi voi joutua niin verkossa, sähköpostitse kuin mobiililaitetta käyttäessä. Vuonna 2017 poliisille ilmoitettiin lähes
12 000 petosta, joiden tekopaikkana on ollut internet. Kilpailu- ja kuluttajavirasto sai viime vuonna huijauksista ja ti-lausansoista 1 453 yhteydenottoa.

Esimerkiksi kaupan tuotemerkkejä tai yritysten nimiä saatetaan käyttää väärin. Viestejä voidaan lähettää tunnettujen yritysten nimissä tai liittää tuotemerkki asiattomiin yhteyksiin. Tarkoituksena voi olla esimerkiksi kerätä erilaisten kyselyjen tai osallistumispyyntöjen avulla osallistujan luottamuksellisia tietoja, levittää haitta-ohjelmia tai sitoa vastaaja kohtuuttomiin sopimusehtoihin.
Tyypillistä verkossa tapahtuvaa petosrikollisuutta on esimerkiksi se, että myytäväksi tarjotaan omaisuutta, jota myyjällä ei ole oikeasti hallussaan tai tarkoitus myydä. Tuotteen hinta on usein huomattavasti alhaisempi kuin mitä siitä tavallisesti pyydetään. Yleensä huijarimyyjällä on jokin enemmän tai vähemmän uskottava tarina siitä, miksi hinta juuri nyt on alhainen. Lisäksi myyjä vetoaa usein kiireeseen väittämällä esimerkiksi, että tuotteelle on jonossa muitakin ostajia.

Nettihuijausten ja -petosten helppous on tehnyt verkosta houkuttelevan toimintaympäristön myös rikollisille. Usein erilaisia valesivuja ja kampanjoita tehtaillaan ulkomailta käsin, mikä myös vaikeuttaa tapausten selvittämistä.

Huijausinfo.fi – koottua tietoa kuluttajille verkkohuijaamisesta
Varo huijareita verkossa -kampanja käynnistyy torstaina 15.3., jolloin vietetään myös kansainvälistä kuluttajan oikeuksien päivää. Kampanja kannustaa kuluttajia tarkkaavaisuuteen verkossa asioitaessa, sillä huijaus voi sattua ja kohdistua kehen tahansa. Kuluttajataitoja on tärkeää ylläpitää ja kehittää huijausten tunnistamiseksi ja välttämiseksi.
Kampanja tarjoaa kuluttajille tietoa huijauksista ja vinkkejä huijaukselta välttymiseen, sekä opastaa ottamaan yhteyttä viranomaisiin huijauksen tapahtuessa. Osana viestintäkampanjaa Kuluttajaliitto on avannut Huijaus-info.fi-verkkosivuston, jonne se kokoaa yhdessä kumppanien kanssa tietoa kuluttajiin kohdistuvasta huijaamisesta. Sivustolla on muun muassa linkkejä eri viranomaisten tarjoamaan tuoreimpaan tietoon. Ajankohtaisista aiheista viestitään myös Twitter-tilillä @Huijausinfo.
Varo huijareita verkossa -viestintäkampanja näkyy tulevina viikkoina muun muassa sosiaalisessa mediassa. Facebookissa ja Twitterissä ovat käytössä hashtagit #varohuijareitaverkossa ja #huijausinfo.
Viestintäkampanjan toteuttavat yhteistyössä Kaupan liitto, Kuluttajaliitto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Poliisi, Tulli, Tukes, Viestintävirasto sekä Euroopan kuluttajakeskus.

KULUTTAJALIITTO – KONSUMENTFÖRBUNDET RY I THE CONSUMER’S UNION OF FINLAND
Paciuksenkatu 19, 00270 Helsinki, Finland I +358 9n 454 2210 I info@kuluttajaliitto.fi I www.kuluttajaliitto.fi
15.3.2018

Kevätkokous 13.3.2018 Eduskunnassa

Tämän vuoden kevätkokous pidettiin 13.3. Eduskunnan ryhmähuoneessa.

Kokousvieraat pääsivät myös tutustumiskierrokselle remontoituun taloon.

Kuvassa Suvannon hallituksen varapuheenjohtaja Olli Lehtonen ja pitkäaikainen hallituksen jäsen, ihana Maarit Rautio.

Juuri-hanke huipentui seminaariin ja ”Täällä on lupa puhua väkivallasta” -käsikirjan julkaisuun

Juuri-hanke huipentui seminaariin ja ”Täällä on lupa puhua väkivallasta” -käsikirjan julkaisuun 31.1.2018 Helsingissä, Kansallismuseossa.

”Täällä on lupa puhua väkivallasta – käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön” nostaa esille tärkeää tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta, antaa työkaluja niihin puuttumiseen ja innostaa ammattilaisia osaamisen kehittämiseen. Väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneiden kertomukset tekevät aihetta ymmärrettäväksi niin ammattilaisille kuin muille aiheesta kiinnostuneille.

Seminaariin osallistuvat saivat käsikirjasta oman kappaleen paikan päällä. Lisätilaukset Suvannon toimistolta info(at)suvantory.fi. Linkki pdf-muotoiseen käsikirjaan:

Täällä on lupa puhua väkivallasta – käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön

Juuri-hanke (2013-2017) on Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n STEA-rahoitteinen hanke, jossa on yhdistetty uudella tavalla vanhusten hoivan ja väkivaltatyön osaamista. Hankekoordinaattori Piia Tiilikallion mukaan hankkeessa havaittiin muun muassa, että lähisuhdeväkivalta jää usein huomaamatta, vaikka ikääntynyt olisi monien palveluiden piirissä. Hanke on toteutettu yhdessä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakodin kanssa. Hankkeessa on ollut mukana laaja yhteistyöverkosto. Hankkeen päättyessä Suvanto ry jatkaa Juuri-toimintamallin juurruttamista eri puolille Suomea siten, että tänä vuonna 2018 toiminta painottuu erityisesti Tampereen seudulle.

 

Sisäministeriön tiedote 29.1.2018: Ikääntyneiden turvallisuusohjelman tavoitteena turvallinen arki jokaiselle ikääntyneelle

Sisäministeriö 29.1.2018 13.11
Tiedote 12/2018

Vuonna 2011 laadittu Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelma on päivitetty. Suomi vanhenee nopeasti ja vuonna 2030 useampi kuin joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Ikääntyneiden turvattomuutta aiheuttaa muun muassa yksinäisyys ja ulkopuolisen avun riittämättömyys. Ikääntyneisiin kohdistuu myös yhä enemmän uusia turvallisuusuhkia kuten verkko- ja muita petoksia. Ikääntyneiden turvallisuusohjelman päivittäminen on osa sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa.

Ohjelman päivityksessä on päätetty 12 toimenpiteestä ikääntyneiden asumisen turvallisuuden parantamiseksi, tapaturmien määrän vähentämiseksi sekä kaltoinkohtelun, väkivallan ja rikosten ehkäisemiseksi ja torjumiseksi. Ikääntyneiden turvallisuuden parantamiseksi on tehty paljon töitä viime vuosina eri sektoreilla. Ohjelman toimenpiteet on valittu siten, että ne täydentävät aiemmin tehtyä työtä.

Ikääntyneiden merkitys arjen turvallisuudessa kasvaa vanhenevan väestön myötä

Suomi on Euroopan nopeimmin vanheneva maa, ja vuonna 2030 noin joka neljäs suomalainen on yli 65-vuotias. Vuonna 2060 tämän luvun on arvioitu olevan 29 prosenttia. Tämän kehityksen valossa ikääntyneiden merkitys arjen turvallisuuden kysymyksissä tulee kasvamaan.

Ikääntyneiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta vähentävät eniten yksinäisyys, ulkopuolisen avun riittämättömyys, muistisairaudet, fyysiset sairaudet sekä tapaturmat. Myös uudet turvallisuushaasteet, kuten nettirikollisuus ja -petokset, koskettavat yhä useammin myös ikääntyneitä.

Ohjelman kohderyhmänä erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ikääntyneet

Toimintaohjelma on kohdistettu ikääntyneiden parissa työskenteleville viranomaisille sekä järjestöille. Ohjelman tavoitteena on parantaa etenkin haavoittuvassa asemassa olevien ikääntyneiden turvallisuutta. Tällä tarkoitetaan ihmisiä, jotka eivät jostain syystä pääse palveluiden piiriin tai joiden turvallisuudessa on puutteita, joita he eivät itse kykene esimerkiksi sairauden takia poistamaan.

Koska ikääntyneen turvallisuuteen ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavat perinteisen viranomaistoiminnan ulkopuolelle jäävät asiat kuten toimintakyky, sosiaaliset suhteet ja yksinäisyyden tunne, ei ikääntyneiden turvallisuus parane ainoastaan viranomaisten toimin. Se vaatii tiivistä ja laajapohjaista eri viranomaisten ja järjestöjen yhteistyötä. Tämän vuoksi toimenpiteiden keskeisinä tavoitteina on yhteistyön ja tiedonvaihdon parantaminen.

Ohjelman päivitys on laadittu yhteistyössä aiemman toimintaohjelman valmisteluun ja toimeenpanoon osallistuneiden tahojen sekä muiden sidosryhmien kanssa. Ohjelman päivitys käsiteltiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministerityöryhmässä 17.1.2018. Ohjelman päivittäminen on osa lokakuussa 2017 hyväksytyn sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa. Toimenpiteet toteutetaan ennen vuotta 2020 eduskunnalle annettavaa selontekoa sisäisestä turvallisuudesta.

Turvallinen elämä ikääntyneille -toimintaohjelman päivitys

 

 

 

Ikääntyneiden taloudellista hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua koskevien soittojen määrä kaksinkertaistui v. 2017

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n auttavaan puhelimeen (Suvanto-linja ja lakineuvonta) tulleiden soittojen määrä kaksinkertaistui vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Suvanto-linja auttaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kohdanneita ikääntyneitä ja heidän läheisiään.

Soittoja oli vuoden aikana lähes 400. Soittojen määrän kaksinkertaistuminen kertoo osaltaan myös siitä, että ikääntyneiden ja heidän lähipiirinsä kaltoinkohteluun ja väkivaltaan liittyvä avuntarve on Suomessa selkeässä kasvussa.

Vuoden 2017 soitoissa korostuivat ikääntyneiden taloudelliseen hyväksikäyttöön ja henkiseen väkivaltaan liittyvät kysymykset. Sekä taloudellisen hyväksikäytön että väkivallan tekijät kuuluvat yleensä ikääntyneen lähipiiriin.

Suvanto-linja vastaa ikääntyneiden, heidän läheistensä ja ammattilaisten puheluihin tiistaisin ja torstaisin klo 12–16 numerossa 0800 06776. Lakineuvontaa tarjotaan parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 16–18 samassa numerossa. Suvanto ry kouluttaa myös vapaaehtoisia ikääntyneiden auttamisesta kiinnostuneita esim. Suvanto-linjan vastaajiksi.

 

Yhteydenotot

Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja

050 411 2060, satu.taiveaho@suvantory.fi

Sanna Sutela, suunnittelija (Suvanto-linja, vapaaehtoisten koulutus)

050 577 0938, sanna.sutela@suvantory.fi

Katja Taimela, puheenjohtaja

050 512 2629, katja.taimela@eduskunta.fi

 

Lisätietoja yhdistyksestä
Internet-sivut: www.suvantory.fi
Twitter: @Suvantory
Facebook: https://www.facebook.com/TurvallisenvanhuudenpuolestaSuvantory/

 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on vuonna 1990 perustettu erityisasiantuntijayhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden henkilöiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen. Yhdistys mm. ylläpitää auttavaa puhelinpalvelua ja tarjoaa neuvontaa, asiakaspalvelua sekä vertaistukitoimintaa. Toiminnallaan Suvanto ry vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi ja väkivallan vähentämiseksi. Suvanto ry on Ensi- ja turvakotien liiton, Vanhustyön keskusliiton, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton sekä Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Katja Taimela.

     

Täällä on lupa puhua väkivallasta -seminaariin voi ilmoittautua 24.1. saakka

KUTSU

 

Olet lämpimästi tervetullut Täällä on lupa puhua väkivallasta – Juuri-hankkeen päätösseminaariin!

 

Seminaari kokoaa yhteen vanhustyötä ja väkivaltatyötä tekevät ja aiheesta kiinnostuneet ja tarjoaa iltapäivän ajan ajankohtaisia näkökulmia vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön.

 

Ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa tarkastellaan puheenvuoroissa kehittämisen, asiakastyön ja tutkimuksen suunnalta. Puhujina mm. vanhuspsykiatri Pirkko Hiltunen, yksikönpäällikkö Minna-Liisa Luoma (THL), sekä THM Sirkka Perttu (SAFE-hanke, Voiva-osuuskunta).

 

Päätösseminaari huipentuu Juuri-hankkeessa toteutetun Täällä on lupa puhua väkivallasta- työkirjan julkistamiseen. Kannattaa siis tulla paikalle!

 

Maksuton tilaisuus järjestetään 31.1.2018 Helsingissä Kansallismuseon auditoriossa (Mannerheimintie 34) klo 12:00 -16:00.

 

Seminaarin ohjelma

 

Ilmoittaudu seminaariin 24.1.2018 mennessä tästä linkistä: https://fi.surveymonkey.com/r/QDHNSTX

 

Lisätiedot ja tiedustelut: info@suvantory.fi ja 09-7262422

 

Tapaamisiin tammikuussa!