Ajankohtaista

Päivi Helakallion mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 11.9.2020

Lakineuvonnan päivystys 2.9.

Lakineuvonnan puhelinpäivystys käynnistyy kesätauon jälkeen keskiviikkona 2 pvä syyskuuta klo 16 – 18.

Lakineuvonta vastaa ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä joka kuukauden ensimmäisenä keskiviikkona klo 16 – 18 numerossa 0800-06776 (maksuton).

ETSIMME TOIMINNANJOHTAJAA

TURVALLISEN VANHUUDEN PUOLESTA – SUVANTO RY ETSII TOIMINNANJOHTAJAA

Nykyisen toiminnanjohtajamme lähtiessä kohden uusia haasteita, etsimme uutta toiminnanjohtajaa jatkamaan ja uudistamaan valtakunnallisen asiantuntija- ja kansalaisjärjestömme tarinaa.

Toiminnanjohtajana vastaat järjestön operatiivisen toiminnan ja hankkeiden johtamisesta, varmistat järjestön perustehtävän toteutumisen, toimit lähiesimiehenä järjestön 6:lle toimihenkilölle ja osallistut toteutettavaan asiantuntijatyöhön. Toimit järjestön edustajana verkostoissa alueellisesti ja valtakunnallisesti, luot uusia kontakteja sekä vastaat järjestön sisäisen ja ulkoisen viestinnän onnistumisesta.

Teet tiivistä yhteistyötä luottamushenkilöiden, yhteistyökumppaneiden ja rahoittajien kanssa. Vastaat taloushallinnosta ja resurssien riittävyydestä. Varmistat, että toiminnan seuranta, arviointi ja raportointi hallitukselle, jäsenistölle, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille toteutuu. Teet vaikuttamistyötä, seuraat toimintaympäristöä ja kehität toimintaa yhdessä järjestön puheenjohtajan, hallituksen ja toimihenkilöiden kanssa.  Osan työajastasi toivomme sinun tekevän asiakastyötä.

Toivomme sinulta soveltuvaa korkeakoulututkintoa, vankkaa kokemusta järjestöjohtamisesta, esimiestyöstä ja taloushallinnosta. Sinulla on vahvaa osaamista järjestöavustusten ja rahoitusten hakemisesta, erityisesti STEAn avustustoiminnasta sekä valmiudet asiakastyöhön. Eduksesi on ymmärrys järjestön erityisalasta; ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja/tai lähisuhdeväkivaltailmiöstä. Arvostamme hyviä suullisia ja kirjallisia viestinnän taitoja, vuorovaikutustaitoja, joustavaa työotetta, toimintaa tukevia verkostoja ja kontakteja sekä verkostoitumiskykyä.

Tukenasi on asiantunteva hallitus ja osaava henkilöstö. Lisätietoa järjestön toiminnasta: Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n www.suvantory.fi. Lisätietoa tehtävästä antaa hallituksen varapuheenjohtaja Olli Lehtonen 27.8. klo 14-16 ja 3.9. klo 16-18  puh. 045 – 149 8844.

Hakemus ja tehtävän kannalta olennainen ansioluettelo tulee toimittaa 6.9.2020 mennessä sähköpostiosoitteeseen info@suvantory.fi

Noudatamme yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Voit esittää hakemuksessasi palkkatoiveesi.

Toivomme sinun ottavan tehtävän vastaan 19.10.2020 tai sopimuksen mukaan.

TIEDOTE Kätketyt äänet -tapahtumapäivä 15.6.

Mediatiedote 15.6.2020

 KÄTKETYT ÄÄNET – kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua vastaan.

 Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään jälleen 15.6.

-Tämän vuoden teemana on ikääntyneisiin kohdistuvan henkisen väkivallan torjunta.

Henkistä väkivaltaa on vaikea tunnistaa ja se ei näy ulospäin, mutta sen haavat ovat syvät – joskus jopa syvemmät kuin fyysisen väkivallan. Usein pahinta on pelko ja pelossa eläminen.

– Ikääntyneiden kohtaama henkinen väkivalta voi olla toisen erilaista kontrollointia ja sosiaalisen kanssakäymisen rajaamista esim. uhrin ystävien ja sukulaisten tapaamisten rajaamista tai tapaamisten estämistä. Yllättävän usein on tilanteita, joissa Ikääntyneiden aikuinen lapsi tai lapset rajaavat ikääntyneen yhteydenpitoa sisaruksiinsa tai lapsenlapsiin.

– Henkistä väkivaltaa on myös toisen vähättely, moittiminen, arvostelu sekä mykkäkoulu. Joskus henkiseen väkivaltaan voi liittyä toisen vaatteiden tai tavaroiden hajottamista tai nukkumisen estämistä.  Joskus saatetaan uhata jollakin pahalla, kuten avioerolla, itsemurhalla tai väkivallalla.

– Henkistä väkivaltaa on lisäksi toisen ajankäytön, rahankäytön ja esimerkiksi puhelimenkäytön kontrollointi. Samoin toisen toiveiden ja tarpeiden huomiotta jättäminen on tätä.

– Henkinen väkivalta voi joskus ilmetä vasta eläkkeelle jäännin yhteydessä ja yhteisen ajan lisääntyessä.

Aggressiivisuutta voi aiheuttaa esimerkiksi muistisairaan tarpeiden ohittaminen tai sopimaton lääkitys tai roolien vaihtuminen perheessä. Päihteiden käytön lisääntyminen myös ikääntyneillä lisää henkistä väkivaltaa.  Korona-aika ja eristäminen ovat olleet otollisia omalta osaltaan lisäämään ikääntyneiden henkistä väkivaltaa.

– Jokaisella tulee olla oikeus elää väkivallasta vapaata elämää. Koskaan ei ole myöskään liian myöhäistä etsiä muutosta elämään.   Omaisia ja ammattilaisia halutaan muistuttaa siitä, että havaitessaan henkisen väkivallan merkkejä, on velvollisuus puuttua tilanteisiin herkällä otteella esimerkiksi tekemällä huoli-ilmoitus.

Apua on saatavilla mm. Nollalinjasta, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:stä, Naistenlinjasta, Lyömättömästä linjasta, turvakodeista, mielenterveysseuroista, Maria-akatemiasta sekä parisuhdetyötä tekeviltä tahoilta.

Lisätietoa tapahtumasta on sivulla: www.katketytaanet.fi. Kätketyt äänet –some/viestintäkampanjan järjestävät vuonna 2020 yhteistyössä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Helsingin kaupunki, Eläkkeensaajien keskusliitto ry, Fingerroosin säätiö, Ilostu Oy, Mielenterveysseura, Monikanaiset, Muistiliitto, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry, Suomen Geronomiliitto, Svenska Pensionärsförbundet, THL, Tukinainen, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Vanhustyön keskusliitto ry ja Vantaan Kaupunki.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:  

Satu Taiveaho

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

satu.taiveaho@suvantory.fi, 050 411 2060

         

TÄNÄÄN 15.6. on Kätketyt äänet -kampanjapäivä

Kansainvälistä Kätketyt äänet -kampanjapäivää vietetään tänä vuonna some/viestintäkampanjana.

Vuoden teemana on ”ikääntyneisiin kohdistuvan henkisen väkivallan torjunta”.

Autathan meitä levittämään tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta.

Lue lisää www.katketytaanet.fi

Mainosmateriaali 2020

Suomenkielellä

   

Facebook käyttöön                        Sähköposti käyttöön                   Twitter käyttöön

Kätketyt 2020 Printattava suomi

Mainosmateriaalit ruotsin- ja englanninkielellä löydät sivultamme https://www.suvantory.fi/hankkeet/katketyt-aanet-kampanjapaiva/