Chatit – Naisten Linjan ja Suvannon yhteiset


TIEDOTE 6.5.2019 Naisten Linja

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneille ikääntyneille avautuu oma kaksipäiväinen Chat toukokuussa Ikääntyneiden kokema väkivalta jää usein piiloon. Se on uskottua yleisempää, sillä monet lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ikääntyneet eivät puhu kokemastaan.

Naisten Linja ja Turvallisen vanhuuden puolesta Suvanto ry avaavat väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneille ikääntyneille ja heidän läheisilleen erityisen Chat-palvelun kahtena perjantaina 10.5. ja 17.5. klo 12-16. Järjestöt haluavat tarjota ikääntyneille mahdollisimman matalan kynnyksen palvelun ottaa yhteyttä väkivaltatyön ammattilaisiin. Väkivaltaa ja kaltoinkohtelua voi esiintyä parisuhteessa, perheessä tai muussa läheisessä ihmissuhteessa.

– Chat voi olla helpompi tapa sanoittaa väkivaltakokemuksia, sillä keskustelut ovat luottamuksellisia ja nimettömiä. Chatissa ei tarvitse kertoa myöskään paikkakuntaa tai mitään muutakaan itsestä, mitä ei halua. Lisäksi Chat tarjoaa mahdollisuuden ottaa yhteyttä mistä päin Suomea tai maailmaa tahansa, sanoo Naisten Linjan sosiaalityöntekijä Sonja Tihveräinen.

Ikääntyneiden lähisuhdeväkivallan erityispiirteet eroavat jossain määrin nuorempiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta, vaikka väkivalta ilmiönä eli vallan väärinkäyttönä on sama kaikkien aikuisten kohdalla. Väkivalta voi olla fyysistä, henkistä, taloudellista, hengellistä, seksuaalisuutta loukkaavaa tai esimerkiksi omaishoitajan taholta tapahtuvaa kaltoinkohtelua. Ikääntymisen seurauksena esimerkiksi fyysinen toimintakyky heikkenee, mikä altistaa riippuvuudelle toisesta ihmisestä ja sen myötä kaltoinkohtelun ja väkivallan esiintymisen riski kasvaa. Muita altistavia tekijöitä väkivallalle ovat ikääntyneen sosiaalisen elinpiirin kapeutuminen ja yksinäisyys. Esimerkiksi taloudellista hyväksikäyttöä ikääntyneitä kohtaan tapahtuu niin lähisuhteissa kuin myös täysin tuntemattomien ihmisten taholta. Myös muistisairas ihminen on helposti väkivaltaisen henkilön johdateltavissa. Kun väkivallan tekijänä on ikääntyneen henkilön oma lapsi, voivat häpeän tunteet tapahtuneesta olla hyvinkin voimakkaita. Usein ikääntyneen side omaan lapseen ei katkea väkivallankaan johdosta, vaan vanhempi auttaa esimerkiksi taloudellisesti aikuista lastaan jopa oman hyvinvointinsa kustannuksella. Erityisen alttiissa asemassa väkivallalle ja kaltoinkohtelulle ovat vammaiset ikääntyneet. Heidän itsemääräämisoikeutensa saatetaan kyseenalaistaa kaksin verroin. Kulttuuri ja yhteiskunta, johon ikääntynyt on kasvanut, on ollut erilainen kuin nykypäivänä. Ikääntynyt ei ehkä miellä joitakin nykyisin selvästi väkivaltaisiksi katsottuja tekoja väkivallaksi ja ei siten osaa pyytää apua. Myös suhtautuminen väkivaltaan on aikaisempina vuosikymmeninä ollut vähättelevämpää eikä siitä ole puhuttu niin avoimesti kuin nykyään. Se on lisännyt väkivallan aiheuttaman häpeän ja syyllisyyden verhoa, joka voi yhä estää avun hakemista tilanteeseen. Väkivalta ei ole koskaan kokijan syytä. Väkivaltaa kohtaava ikääntynyt on kaiken avun ja tuen arvoinen. Ikääntyneitä ja heidän läheisiään väkivalta- ja kaltoinkohtelukysymyksissä auttava

Chat kahtena perjantaina 10.5. ja 17.5.2019 klo 12-16 osoitteessa ​www.naistenlinja.fi​. Yhteydenotot: ​sonja.tihverainen@naistenlinja.fi​