Etsimme kahta hankesuunnittelijaa

Suvanto ry hakee kahta hankesuunnittelijaa ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjunnan Mummon markanvartijat -hankkeeseen.

Käynnistämme lokakuun alussa uuden kolme vuotisen hankkeen, johon haemme kahta hankesuunnittelijaa. Hankkeen tavoitteena on kehittää välineitä ikääntyneiden taloudellisen kaltoinkohtelun torjuntaa tiedottamalla sekä kouluttamalla ja ikääntyneitä itseään aihealueeseen osallistamalla.

Hankesuunnittelijat toteuttavat hanketta käytännössä ja osallistuvat hankkeen suunnitteluun, organisointiin, viestintään, talouden seurantaan ja raportointiin yhdessä hanketoiminnasta vastaavan suunnittelijan kanssa tuoden oman erityisosaamisensa hankkeeseen.
Molemmat hankesuunnittelijat osallistuvat moniammatilliseen verkosto- ja kumppanityöskentelyyn. Projekti on osa STEA:n rahoittamaa Elämänote – ikääntyneiden elämänhallinnan avustusohjelmaa 2018-2021.

Edellytämme hankesuunnittelijoilta sosiaali-ja terveydenhuollon soveltuvaa korkeakoulututkintoa (esim. sosionomi/geronomi) tai poliisitaustaa tai muuta soveltuvan turvallisuusalan koulutusta ja työkokemusta. Myös osa-aikatyö on mahdollinen.

Tehtävän hoidon kannalta on eduksi kokemus hanketyöskentelystä sekä vanhustyöstä, hyvistä vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista, luovuudesta, aktiivisuudesta ja kouluttajana toimimisesta. Työ pitää sisällään jonkin verran matkatyötä. Oman auton käyttömahdollisuus on toivottava.  Työskentely tapahtuu pääasiassa toimistotyöaikaan, mutta osa työhön liittyvistä tehtävistä voi tapahtua klo 16 jälkeen tai viikonloppuna. Palkkaus yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen mukaisena palkkaluokka G27.

Lisätiedot toiminnanjohtaja Satu Taiveaho, puh. 050 411 2060  to 16.8. klo 9-12 ja ti 21.8.  klo 13 – 16. www.suvantory.fi. Hakemukset 31.8. mennessä info@suvantory.fi

Lisätietoja hankkeesta https://www.suvantory.fi/hankkeet/mummonmarkan-vartijat-hanke/