Haetaan hankekoordinaattoria Juuri-hankkeeseen

Haetaan hankekoordinaattoria vuonna 2013 alkaneeseen ja alkuvuodesta 2018 päättyvään hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää vanhustyön ja väkivaltatyön asiantuntijuutta yhdistävää osaamista ja kuvata sitä miten tämä uuden osaamisen ja työtapojen juurruttaminen tapahtuu. Hankkeen alueellinen pilotointi tapahtuu Oulussa yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakodin ja Oulun seudun Mäntykodin kanssa. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Hankkeen tässä vaiheessa hankekoordinaattorin tärkeimpänä tehtävänä on hankkeesta saatujen kokemusten ja havaintojen kokoaminen, raportointi ja toimintaa kuvaavan materiaalin tuottaminen yhteistyössä Oulun hankevastaavien kanssa. Erityishuomio on juurruttamistyön analysoinnissa ja kuvaamisesta sekä näiden tietojen levittämisestä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Työskentelet tiiviissä yhteistyössä Oulun hankevastaavien kanssa. Jaat tietoa hankkeesta ja hankkeeseen. Huolehdit hankkeen valtakunnallisesta tiedottamisesta, verkostojen ylläpidosta, tiedon dokumentoinnista, kuvaamisesta ja raportoinnista, osallistut hankkeen ja Suvanto ry:n koulutuksien ja tapahtumien toteutuksiin sekä hankeen ja järjestön kansainväliseen työhön.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, projektityökokemusta ja ymmärrystä lähisuhdeväkivallasta ja/tai ikääntyneiden parissa tehtävästä työstä.  Hankekoordinaattorina teet työtäsi tutkimuksellisella ja analyyttisellä otteella. Raportointi, tiedon dokumentointi ja kuvaaminen ovat sinulle luontainen osa työtäsi. Hallitset yleisimmät it-ohjelmat ja some-viestinnän.

Ymmärrät mitä tarkoittaa projektissa työskentely. Vaikka työskentelet pääasiassa toimistoaikaan, osa työhön liittyvistä tehtävistä voi tapahtua myös klo 16 jälkeen tai viikonloppuisin. Työ pitää sisällään jonkin verran matkatyötä.  Työpisteesi sijaitsee Suvanto ry:n toimistossa Töölössä.

Lisätietoa Juuri-hankkeesta www.juurihanke.fi, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:stä www.suvantory.fi  ja hankekoordinaattori Henriikka Laurola puh. 050 557 0012, pe 17.6 klo 9-16, ma 20.6 klo 9-10 ja 13-16 sekä to 23.6 klo 9-16.

Hakemukset ja CV:t vain sähköpostitse 26.6.2016 mennessä

leena.serpola-kaivo-oja@suvantory.fi