Haetaan osa-aikaista suunnittelijaa

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) hakee osa-aikaista suunnittelijaa (60 %).

Tehtävänäsi on koordinoida ja kehittää valtakunnallista puhelinpäivystystämme ja vapaaehtoistyötämme. Osallistut myös järjestömme asiakastyöhön sekä muun palvelutoiminnan ja perustehtävän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi vastaat järjestömme viestinnän ja tiedottamisen toteuttamisesta yhdessä toiminannanjohtajan ja muun henkilöstön kanssa.

Sinulla on vähintään opistoasteinen/ammattikorkeakoulutasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Olet hankkinut useammalta vuodelta työkokemusta ikääntyneiden parista ja/tai väkivaltaa kohdanneiden auttamisesta. Eduksesi ovat lisäopinnot tai työkokemus ikääntyneiden erityiskysymyksistä, päihde-, mielenterveys- tai terapiatyöstä.

Järjestöihmisenä olet joustava ja työhön kuin työhön tarttuva. Olet avoimella mielellä varustettu luotettava työtoveri. Työskentelet mielelläsi erilaissa verkostoissa ja luot niitä itsekin. Jaat osaamistasi ja havaintojasi tiimillesi ja yhteistyöverkostolle suullisesti ja kirjallisesti. Oman työn dokumentointi ja sen analyyttinen tarkastelu on sinulle luontevaa. Olet kiinnostunut viestinnästä ja tiedottamisesta, josta sinulla on myös mahdollisesti näyttöä.

Noudatamme Yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Työaikasi on noin 60 % toimistotyöajasta, keskimäärin 22 tuntia/vkossa. Meillä voit tehdä työtä myös osittain etänä. Valtakunnallisena järjestönä työ voi pitää sisällään myös matkustamista sekä ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävästä maksettava palkka määräytyy koulutuksen ja työkokemuksen mukaan palkkaluokassa G25-27.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si sähköpostitse leena.serpola-kaivo-oja@suvantory.fi viimeistään 24.3.2016 klo 23:59 mennessä. Haastattelut suoritetaan 4. tai 11.4. Työ alkaa 1.5.2016 tai sopimuksen mukaan myöhemmin.

Tiedusteluihin vastaa vain puhelimitse 7.3, 8.3 ja 21.3 klo 13-16 toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja, puh. 040 848 2277.