Hallituksen kokous ja joulupäivällinen

18.12. pidettiin vuoden viimeinen Suvannon hallituksen kokous ravintola Careliassa, Töölössä.

Kiitimme joulupäivällisellä hallitusta kokouksen jälkeen, joka on kokoontunut vuonna 2018 yhdeksän kertaa
pohtimaan vapaaehtoisvoimin Suvannon asioita.

Kiitos upea hallituksemme!