Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisy 2003-2005 -projekti

Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisy 2003-2005 -projekti

Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisy -projektin tarkoituksena oli lisätä koulutuksen ja tiedotuksen kautta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten, opiskelijoiden, vapaaehtoistyöntekijöiden ja muiden ikääntyviä asiakkaita työssään kohtaavien ammattihenkilöiden tietoisuutta tunnistaa, havainnoida ja puuttua ikääntyneelle henkilölle pelkoa ja ahdistusta aiheuttaviin tilanteisiin ja asiattomaan kohteluun.
Yhtenä merkittävänä ja projektin toteutusta ohjaavana osahankkeena oli projektin aikana järjestetyt kunta- ja järjestökyselyt. Kyselyiden tulosten ja yhteistyökumppaneilta saatujen palautteiden perusteella projektin käytännön toiminta painottui vahvasti ammattihenkilökunnan, vapaaehtoisten ja opiskelijoiden koulutukseen ja tiedotukseen. Mallia ja asiantuntija-apua projektiin ja kehiteltäviin työmenetelmiin haettiin Norjasta Vern for eldre -toiminnasta.
Projektin tuloksena julkaistiin Opas ikääntyneiden kaltoinkohtelusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Oppaan tarkoituksena on herättää työyhteisöissä keskustelua, auttaa ammattihenkilöstöä tunnistamaan ja ennakoimaan ikäihmisiin kohdistuva asiaton kohtelu sekä rohkaista puuttumiseen, asian puheeksi ottoon ja moniammatillisen verkoston käyttöön vaikeissa asiakastilanteissa. Opas on tehty yhteistyössä Helsingin Koillisen sosiaalikeskuksen alueella (nykyisin osa Pohjoista aluetta) toimineen moniammatillisen työryhmän kanssa.
Opas ikäihmisten kaltoinkohtelusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille
Hinta: 2 € + toimituskulut
Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisyprojektin 2003-2005 loppuraportti
Hinta 10 € + toimituskulut
Tiedustelut: info(at)suvantory.fi.