JUURI-HANKE 2013-2017

Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin – JUURI-hanke 2013-2017
JUURI-HANKKEEN tarkoitus
– Yhdistää kaksi asiantuntijuutta: vanhustyö ja väkivallan vastainen työ yhteiseksi monipuoliseksi ja uudeksi osaamiseksi. Tällä halutaan palvella parhaiten ikääntyneitä ihmisiä, jotka ovat kokeneet lähisuhteissaan kaltoinkohtelua ja väkivaltaa ja tarvitsevat erilaista apua ja tukea.
– Kerätä riittävän paljon tietoa ja käytännön kokemusta vanhus- ja väkivaltatyöstä
– Hakea tietoa ja osaamista siitä, miten osaamisen juurruttaminen tapahtuu sekä jakaa tietoa siitä, mitkä keinot toimivat parhaiten käytännössä.
Tavoitteemme
on tuottaa uudenlaista osaamista ja toimintatapoja ammattilaisille sekä vanhus- ja väkivaltatyöhön liittyville organisaatioille, jotta kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneet ikääntyneet saisivat parhaan mahdollisen avun ja tuen.
Hankkeen toteuttaminen
Hankkeen valtakunnallisesta toteutuksesta vastaa ikääntyneiden kohtaaman väkivallan vastaisen työn asiantuntijaorganisaatio Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Suvanto jakaa hankkimaansa tietoa ja osaamista alueellisen toiminnan käyttöön. Suvanto ry myös kerää ja jakaa tietoa valtakunnallisista ja kansainvälisistä kaltoinkohtelun vastaisista toimista ja onnistuneista kokemuksista. Suvanto ry vastaa siitä, että hankkeessa saatu tieto ja kokemus kerätään ja että hyötykäyttöön otetaan ne juurruttamisen menetelmät, jotka tuottavat tulosta.
Hankkeen alueellinen toiminta ja uusien toiminta- ja työkäytäntöjen testaaminen tehdään yhteistyökumppaneina toimivien Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:n toimesta. Yhteistyökumppanit muodostavat yhdessä uudenlaisen osaamisen keskittymän Oulun alueelle ja toimivat samalla hankkeen juurruttamistyön pilotoimisen kohteina sekä osaamisen ja kokemuksien jakajina.
Muina yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat mm. Ensi- ja turvakotien liitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Yhteistyötä tehdään myös muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kuten kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä poliisin ja pelastustoimen työntekijöiden kanssa.
Juuri-hankkeen nettisivut
Hankkeen Facebook-sivu
Vanhustyön turvaopas: http://juurihanke.fi/materiaalia/vanhustyon-turvaopas

 

Ota yhteyttä:

 

Lisätietoa valtakunnallisesta toiminnasta

Juuri-hankepäällikkö: Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho
satu.taiveaho(at)suvantory.fi, puh. 040 848 2277
Juuri-hankekoordinaattori: Piia Tiilikallio
piia.tiilikallio(at)suvantory.fi, puh. 050 557 0012

 

Lisätietoa Oulun alueellisesta toiminnasta

Mäntykodin Juuri-hankevastaava: Riitta Vesala
riitta.vesala(at)mantykoti.fi, puh. 050 439 8017
Oulun ensi- ja turvakodin Juuri-hankevastaava: Maria Lappalainen
maria.lappalainen(at)oetk.fi, puh. 040 842 1800