JUURI-HANKE 2013-2017

Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn juurruttaminen arjen käytäntöihin – JUURI-hanke 2013-2017

JUURI-HANKKEEN tarkoituksena on

– Yhdistää kaksi asiantuntijuutta: vanhustyö ja väkivallan vastainen työ yhteiseksi monipuoliseksi ja uudeksi osaamiseksi, jotta pystyttäisiin parhaiten palvelemaan lähisuhteissa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kokeneita eri-ikäisiä ja erilaista apua ja tukea tarvitsevia ikääntyneitä

– Kerätä riittävän paljon tietoa, käytännön harjoitusta ja kokemusta aiheesta sekä

– ”Tutkia” ja kuvantaa miten osaamisen juurruttaminen tapahtuu – mitkä implementointimenetelmät tuottavat tulosta.

JUURI-HANKKEEN tavoitteena on

tuottaa uudenlaista osaamista ja toimintatapoja ammattilaisten ja organisaatioiden käyttöön, jotta kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneet ikääntyneet saisivat parhaan mahdollisen tuen ja avun.

JUURI-HANKKEEN toteutus

Hankkeen valtakunnallisesta toteutuksesta vastaa Suvanto ry. Suvanto jakaa kokemuksiaan alueellisen toiminnan käyttöön, kerää ja jakaa tietoa valtakunnallisista ja kansaivälisistä kaltoinkohtelun vastaisista toimista, onnistuneista kokemuksista ja vastaa siitä, että hankkeessa saatu tieto ja kokemus kerätään ja ”analysoidaan”  – mitkä juurruttamisen mentelmät tuottavat tulosta.

Hankkeen alueellinen toiminta ja uusien toiminta- ja työkäytäntöjen testaaminen  tapahtuu yhteistyökumppaneina toimivien Oulun ensi- ja turvakoti ry:n ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:n toimesta. Yhteistyökumppanit yhdessä muodostavat uudenlaisen osaamisen keskittymän Oulun alueelle, toimien samalla hankkeen juurruttamistyön pilottikohteina ja osaamisen ja kokemuksien jakajina.

Muina yhteistyökumppaneina ovat mm. Ensi- ja turvakotien liitto ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto. Yhteistyötä tehdään myös muiden valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden kuten kuntien, seurakuntien ja järjestöjen työntekijöiden ja vapaaehtoisten sekä poliisin ja pelastustoimen työntekijöiden kanssa.

Hankkeen nettisivut

Hankkeen Facebook-sivu

Vanhustyön turvaopas: http://juurihanke.fi/materiaalia/vanhustyon-turvaopas

Lisätietoa valtakunnallisesta toiminnasta

Juuri-hankepäällikkö: Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja

leena.serpola-kaivo-oja(at)suvantory.fi puh. 040 848 2277

Juuri-hankekoordinaattori: Piia Tiilikallio

piia.tilikallio(at)suvantory.fi puh. 050 557 0012

Lisätietoa Oulun alueellisesta toiminnasta

Mäntykodin Juuri-hankevastaava: Riitta Vesala

riitta.vesala(at)mantykoti.fi puh. 050 439 8017

Oulun ensi- ja turvakodin Juuri-hankevastaava: Maria Lappalainen

maria.lappalainen(at)oetk.fi puh. 040 842 1800