Vankka verkko – Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisy moniammatillisen verkostotyön ja vertaistuen avulla 2006-2010 -projekti

Vankka verkko – Ikäihmisten kaltoinkohtelun ehkäisy moniammatillisen verkostotyön ja vertaistuen avulla 2006-2010 -projekti

Projektin tavoitteena oli etsiä ja kehittää jo olemassa olevia verkostoja hyödyntäviä toimintamalleja ja -menetelmiä ikääntyviin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen, havainnointiin, puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn.

Projektissa työmenetelmien ja toimintatapojen kehittämisen sekä tiedotus- ja koulutustoiminnan kohderyhmänä olivat sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset kunnissa, järjestöissä ja yksityisellä sektorilla sekä opiskelijat, vapaaehtoiset ja muut ikääntyneitä työssään kohtaavat ammattilaiset kuten poliisi, oikeusviranomaiset ja seurakunnat.

Projektin tiedotustoiminnan ja vertaistukitoiminnan kohderyhmänä olivat ikääntyneet ja heidän läheisensä.

Projektia oli kokonaisuudessaan Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa toimintaa.

Lisätietoa projektin tuloksista ja johtopäätöksistä Leena Serpola-Kaivo-oja: leena.serpola-kaivo-oja(ät)suvantory.fi tai puh. (040) 848 2277