Ihmisoikeusvaalit.fi

Ihmisoikeusvaalit nostavat eduskuntavaaleissa ihmisoikeusasiat esille.

Suvanto ry painottaa ikääntyneisiin kohdistuviin kaltoinkohteluihin puuttumista.

Kansainvälisesti on ollut kauan vireillä ikääntyneiden ihmisoikeusjulistuksen valmistelu. Kansainvälisesti asiaa tulisi edistää aktiivisesti, jotta maailman ikääntyneiden asemaa saataisiin tältä osin vahvistettua ja tunnistettaisiin ikääntyneiden oikeuksin tarve tulla erityisesti suojatuksi.
Vanhusten ihmisoikeudet tulee nostaa vahvempaan rooliin niin kansainvälisessä kuin kansallisessa keskustelussa.
Viime viikkojen vanhustenhoivaa koskeva uutisointi on osoittanut jälleen kerran sen, kuinka kova tarve ikääntyneiden perus- ja ihmisoikeuksien puolustamisella, vahvistamiselle ja valvonnalle on maassamme.