Ikääntyneiden taloudellista hyväksikäyttöä ja kaltoinkohtelua koskevien soittojen määrä kaksinkertaistui v. 2017

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n auttavaan puhelimeen (Suvanto-linja ja lakineuvonta) tulleiden soittojen määrä kaksinkertaistui vuonna 2017 edelliseen vuoteen verrattuna. Suvanto-linja auttaa kaltoinkohtelua ja väkivaltaa kohdanneita ikääntyneitä ja heidän läheisiään.

Soittoja oli vuoden aikana lähes 400. Soittojen määrän kaksinkertaistuminen kertoo osaltaan myös siitä, että ikääntyneiden ja heidän lähipiirinsä kaltoinkohteluun ja väkivaltaan liittyvä avuntarve on Suomessa selkeässä kasvussa.

Vuoden 2017 soitoissa korostuivat ikääntyneiden taloudelliseen hyväksikäyttöön ja henkiseen väkivaltaan liittyvät kysymykset. Sekä taloudellisen hyväksikäytön että väkivallan tekijät kuuluvat yleensä ikääntyneen lähipiiriin.

Suvanto-linja vastaa ikääntyneiden, heidän läheistensä ja ammattilaisten puheluihin tiistaisin ja torstaisin klo 12–16 numerossa 0800 06776. Lakineuvontaa tarjotaan parillisten viikkojen keskiviikkoisin klo 16–18 samassa numerossa. Suvanto ry kouluttaa myös vapaaehtoisia ikääntyneiden auttamisesta kiinnostuneita esim. Suvanto-linjan vastaajiksi.

 

Yhteydenotot

Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja

050 411 2060, satu.taiveaho@suvantory.fi

Sanna Sutela, suunnittelija (Suvanto-linja, vapaaehtoisten koulutus)

050 577 0938, sanna.sutela@suvantory.fi

Katja Taimela, puheenjohtaja

050 512 2629, katja.taimela@eduskunta.fi

 

Lisätietoja yhdistyksestä
Internet-sivut: www.suvantory.fi
Twitter: @Suvantory
Facebook: https://www.facebook.com/TurvallisenvanhuudenpuolestaSuvantory/

 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on vuonna 1990 perustettu erityisasiantuntijayhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden henkilöiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen. Yhdistys mm. ylläpitää auttavaa puhelinpalvelua ja tarjoaa neuvontaa, asiakaspalvelua sekä vertaistukitoimintaa. Toiminnallaan Suvanto ry vaikuttaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi ja väkivallan vähentämiseksi. Suvanto ry on Ensi- ja turvakotien liiton, Vanhustyön keskusliiton, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton sekä Suomen sosiaali ja terveys ry:n jäsen. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii kansanedustaja Katja Taimela.