Linkkejä

www.apua.info
Apua-neuvontaverkosto
www.ensijaturvakotienliitto.fi
Ensi– ja turvakotien liitto ry
Nettiturvakodin chat http://www.turvakoti.net
www.folkhalsan.fi
Folkhälsan
http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=5216
Helsingin kaupungin seniori-info
www.helsinginkaupunkilahetys.fi
HelsinkiMissio
www.ikainst.fi
Ikäinstituutti
www.inpea.net
The International Network for the Prevention of Elder Abuse
www.suomi.fi
Julkishallinnon yhteinen palveluhakemisto kansalaisille
www.kuluttajavirasto.fi
Kuluttajavirasto -> Ikäihmiset huijausten kohteena
www.lyomatonlinja.fi
Lyömätön linja Espoossa
http://www.maria-akatemia.fi/
Maria Akatemia -> Demeter-toiminta
www.mtkl.fi
Mielenterveyden keskusliitto
www.muistiliitto.fi
Muistiliitto ry
www.naistenlinja.fi
Naistenlinja
http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/vakivaltatyo/turvakodit/
Nettiturvakoti (Ensi– ja turvakotien liitto ry)
http://www.oikeusministerio.fi/fi/
Oikeusministeriö
www.omaishoitajat.com
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry
www.pelastusarmeija.fi
Pelastusarmeija
www.poliisi.fi
Poliisi
www.rikosuhripaivystys.fi
Rikosuhripäivystys
www.rikoksentorjunta.fi
Rikoksentorjuntaneuvosto ja Haaste-lehti -> Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisy
www.intermin.fi
Sisäasianministeriö -> sisäisen turvallisuuden ohjelma -> ikääntyneiden turvallisuus
http://stm.fi/sotepalvelut
Sosiaali- ja terveysministeriö -> sosiaali- ja kriisipäivystys -> Yksikin lyönti on liikaa
http://www.soste.fi/arkisto/sostesta.html
Sosiaali– ja terveysturvan keskusliitto ry
www.potilasliitto.fi
Suomen potilasliitto ry
www.redcross.fi
Suomen punainen risti
www.dementiahoitoyhdistys.fi
Suomen muistiasiantuntijat ry
www.spfpension.fi
Svenska pensionärsförbundet rf
www.thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos -> tutkimus ikääntyneisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta
www.tukinainen.fi
Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Tukinainen ry. Tukea seksulaallista väkivaltaa kokeneille naisille ja miehille
www.senjanetti.fi
Internet sivu seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneiden auttajatahoista
www.valli.fi
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
www.vanhustyonkeskusliitto.fi
Vanhustyön keskusliitto