Linkkejä

Apua-neuvontaverkosto:

www.apua.info

Ensi– ja turvakotien liitto ry:

www.ensijaturvakotienliitto.fi

http://www.turvakoti.net

Folkhälsan:

https://www.folkhalsan.fi/

Helsingin kaupungin seniori-info:

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=5216

HelsinkiMissio:

https://www.helsinkimissio.fi/

Ikäinstituutti:

www.ikainst.fi

INPEA/The International Network for the Prevention of Elder Abuse:

www.inpea.net

Kuluttajavirasto -> Ikäihmiset huijausten kohteena:

www.kuluttajavirasto.fi

Lyömätön linja Espoossa:

www.lyomatonlinja.fi

Maria Akatemia -> Demeter-toiminta:

http://www.maria-akatemia.fi/

Mielenterveyden keskusliitto:

www.mtkl.fi

Miessakit ry:

https://www.miessakit.fi/

Muistiliitto ry:

www.muistiliitto.fi

Naistenlinja:

www.naistenlinja.fi

Nollalinja:

https://www.nollalinja.fi/

Nettiturvakodin chat:

http://www.turvakoti.net

Oikeusministeriö:

http://www.oikeusministerio.fi/fi/

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:

www.omaishoitajat.com

Pelastusarmeija:

www.pelastusarmeija.fi

Poliisi:

www.poliisi.fi

Päihdeneuvontapalvelu / EHYT ry:

http://www.ehyt.fi/fi/paihdeneuvonta

Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Tukinainen ry. Tukea seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneille, myös miehille.:

www.tukinainen.fi

Rikosuhripäivystys:

www.rikosuhripaivystys.fi

Rikoksentorjuntaneuvosto ja Haaste-lehti -> Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisy:

www.rikoksentorjunta.fi

Internet sivu seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneiden auttajatahoista:

www.senjanetti.fi

Sisäasianministeriö -> sisäisen turvallisuuden ohjelma -> ikääntyneiden turvallisuus:

www.intermin.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö -> sosiaali- ja kriisipäivystys -> Yksikin lyönti on liikaa:

http://stm.fi/sotepalvelut

Sosiaali– ja terveysturvan keskusliitto ry:

http://www.soste.fi/arkisto/sostesta.html

Suomen Mielenterveysseura:

https://www.mielenterveysseura.fi/fi

Suomen potilasliitto ry:

www.potilasliitto.fi

Suomen punainen risti:

www.redcross.fi

Suomen muistiasiantuntijat ry:

www.dementiahoitoyhdistys.fi

Svenska pensionärsförbundet rf:

www.spfpension.fi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos -> tutkimus ikääntyneisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta:

www.thl.fi

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto:

www.valli.fi

Vanhustyön keskusliitto:

www.vanhustyonkeskusliitto.fi