Linkkejä

www.apua.info
Apua-neuvontaverkosto

www.ensijaturvakotienliitto.fi
Ensi– ja turvakotien liitto ry

Nettiturvakodin chat http://www.turvakoti.net

www.folkhalsan.fi
Folkhälsan

http://www.hel.fi/www/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/hallinto/palvelut/palvelukuvaus?id=5216
Helsingin kaupungin seniori-info

www.helsinginkaupunkilahetys.fi
HelsinkiMissio

www.ikainst.fi
Ikäinstituutti

www.inpea.net
The International Network for the Prevention of Elder Abuse

www.suomi.fi
Julkishallinnon yhteinen palveluhakemisto kansalaisille

www.kuluttajavirasto.fi
Kuluttajavirasto -> Ikäihmiset huijausten kohteena

www.lyomatonlinja.fi
Lyömätön linja Espoossa

http://www.maria-akatemia.fi/
Maria Akatemia -> Demeter-toiminta

www.mtkl.fi
Mielenterveyden keskusliitto

www.muistiliitto.fi
Muistiliitto ry

www.naistenlinja.fi
Naistenlinja

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/tyomuodot/vakivaltatyo/turvakodit/
Nettiturvakoti (Ensi– ja turvakotien liitto ry)

http://www.oikeusministerio.fi/fi/
Oikeusministeriö

www.omaishoitajat.com
Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

www.pelastusarmeija.fi
Pelastusarmeija

www.poliisi.fi
Poliisi

www.rikosuhripaivystys.fi
Rikosuhripäivystys

www.rikoksentorjunta.fi
Rikoksentorjuntaneuvosto ja Haaste-lehti -> Ikääntyneisiin kohdistuvat rikokset ja niiden ehkäisy

www.intermin.fi
Sisäasianministeriö -> sisäisen turvallisuuden ohjelma -> ikääntyneiden turvallisuus

http://stm.fi/sotepalvelut
Sosiaali- ja terveysministeriö -> sosiaali- ja kriisipäivystys -> Yksikin lyönti on liikaa

http://www.soste.fi/arkisto/sostesta.html
Sosiaali– ja terveysturvan keskusliitto ry

www.potilasliitto.fi
Suomen potilasliitto ry

www.redcross.fi
Suomen punainen risti

www.dementiahoitoyhdistys.fi
Suomen muistiasiantuntijat ry

www.spfpension.fi
Svenska pensionärsförbundet rf

www.thl.fi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos -> tutkimus ikääntyneisiin naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta

www.tukinainen.fi
Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Tukinainen ry. Tukea seksulaallista väkivaltaa kokeneille naisille ja miehille

www.senjanetti.fi
Internet sivu seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneiden auttajatahoista

www.valli.fi
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto

www.vanhustyonkeskusliitto.fi
Vanhustyön keskusliitto