Juuri-hanke huipentui seminaariin ja ”Täällä on lupa puhua väkivallasta” -käsikirjan julkaisuun

Juuri-hanke huipentui seminaariin ja ”Täällä on lupa puhua väkivallasta” -käsikirjan julkaisuun 31.1.2018 Helsingissä, Kansallismuseossa.

”Täällä on lupa puhua väkivallasta – käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön” nostaa esille tärkeää tietoa ikääntyneisiin kohdistuvasta lähisuhdeväkivallasta ja kaltoinkohtelusta, antaa työkaluja niihin puuttumiseen ja innostaa ammattilaisia osaamisen kehittämiseen. Väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneiden kertomukset tekevät aihetta ymmärrettäväksi niin ammattilaisille kuin muille aiheesta kiinnostuneille.

Seminaariin osallistuvat saivat käsikirjasta oman kappaleen paikan päällä. Lisätilaukset Suvannon toimistolta info(at)suvantory.fi. Linkki pdf-muotoiseen käsikirjaan:

Täällä on lupa puhua väkivallasta – käsikirja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaiseen työhön

Juuri-hanke (2013-2017) on Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n STEA-rahoitteinen hanke, jossa on yhdistetty uudella tavalla vanhusten hoivan ja väkivaltatyön osaamista. Hankekoordinaattori Piia Tiilikallion mukaan hankkeessa havaittiin muun muassa, että lähisuhdeväkivalta jää usein huomaamatta, vaikka ikääntynyt olisi monien palveluiden piirissä. Hanke on toteutettu yhdessä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n ja Oulun ensi- ja turvakodin kanssa. Hankkeessa on ollut mukana laaja yhteistyöverkosto. Hankkeen päättyessä Suvanto ry jatkaa Juuri-toimintamallin juurruttamista eri puolille Suomea siten, että tänä vuonna 2018 toiminta painottuu erityisesti Tampereen seudulle.