Juuri -hankkeen Vanhustyön turva-opas

on tilattavissa tai tulostettavissa täältä http://juurihanke.fi/materiaalia/vanhustyon-turvaopas

Opas on tarkoitettu kaikille vanhustyötä tekeville, jotka kohtaavat työssään erilaisissa elämäntilanteissa olevia ikäihmisiä.
Opas auttaa tekemään turvallisesti vanhustyötä: asiakkaan ja työntekijän näkökulmista. Opasta voi hyödyntää sellaisenaan omassa työssään ja sen sisältö on helppo ottaa käyttöön työyhteisössä.