Ajankohtaista

Hankevuonna 2017

Ajankohtaisimmat kuulumiset Juuri-hankkeesta löydät Juuren Facebook-sivuilta!

Seuraa meitä Facebookissa!

 

 

 

 

1.8.2016

 

Kutsu kansainväliseen konferenssiin Irlantiin

Kutsumme teidät ottamaan osaa S.T.AGE (Socio-drama tackling ageism, preventing abuse) -hankkeen kansainväliseen konferenssiin Irlannin Dubliniin 7. marraskuuta 2016. Juuri-hankkeen hallinnoijayhdistys Suvanto ry on yksi hankkeen hankekumppaneista. Konferenssi – nimeltään International Conference – Elder Abuse, Ageism and Human Rights: Innovative Approaches – keskittyy aihealueeltaan vanhusten kaltoinkohtelun ja ikäsyrjinnän ehkäisyyn sekä vanhusten ihmisoikeuksiin innovatiivisten lähestymistapojen, kuten sosiodraaman kautta. Konferenssin pääpuhuja on gerontologian ja sosiaalipolitiikan professori Simon Biggs Melbournen yliopistosta. Konferenssin kohdeyleisöjä ovat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja palveluntarjoajat, järjestöt, akatemia, luovan alan ammattilaiset, sekä ikääntyneiden ryhmät.

Virallinen kutsu sekä ilmoittautumisohjeet löytyvät täältä.

 

1.8.2016

 

Juuri-hanke on palannut kesälomilta työn ääreen

Juuri-hanke on palannut kesälomilta takaisin työn ääreen. Päivitämme nettisivuille ja kalenteriin pian lisäinfoa tulevan syksyn tapahtumista. Ollaan yhteyksissä!

 

 

17.6.2016

 

Haetaan hankekoordinaattoria Juuri-hankkeeseen

Haetaan hankekoordinaattoria vuonna 2013 alkaneeseen ja alkuvuodesta 2018 päättyvään hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on kehittää vanhustyön ja väkivaltatyön asiantuntijuutta yhdistävää osaamista ja kuvata sitä miten tämä uuden osaamisen ja työtapojen juurruttaminen tapahtuu. Hankkeen alueellinen pilotointi tapahtuu Oulussa yhteistyössä Oulun ensi- ja turvakodin ja Oulun seudun Mäntykodin kanssa. Hanketta rahoittaa Raha-automaattiyhdistys.

Hankkeen tässä vaiheessa hankekoordinaattorin tärkeimpänä tehtävänä on hankkeesta saatujen kokemusten ja havaintojen kokoaminen, raportointi ja toimintaa kuvaavan materiaalin tuottaminen yhteistyössä Oulun hankevastaavien kanssa. Erityishuomio on juurruttamistyön analysoinnissa ja kuvaamisesta sekä näiden tietojen levittämisestä alueellisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti

Työskentelet tiiviissä yhteistyössä Oulun hankevastaavien kanssa. Jaat tietoa hankkeesta ja hankkeeseen. Huolehdit hankkeen valtakunnallisesta tiedottamisesta, verkostojen ylläpidosta, tiedon dokumentoinnista, kuvaamisesta ja raportoinnista, osallistut hankkeen ja Suvanto ry:n koulutuksien ja tapahtumien toteutuksiin sekä hankeen ja järjestön kansainväliseen työhön.

Sinulla on soveltuva korkeakoulututkinto, projektityökokemusta ja ymmärrystä lähisuhdeväkivallasta ja/tai ikääntyneiden parissa tehtävästä työstä.  Hankekoordinaattorina teet työtäsi tutkimuksellisella ja analyyttisellä otteella. Raportointi, tiedon dokumentointi ja kuvaaminen ovat sinulle luontainen osa työtäsi. Hallitset yleisimmät it-ohjelmat ja some-viestinnän.

Ymmärrät mitä tarkoittaa projektissa työskentely. Vaikka työskentelet pääasiassa toimistoaikaan, osa työhön liittyvistä tehtävistä voi tapahtua myös klo 16 jälkeen tai viikonloppuisin. Työ pitää sisällään jonkin verran matkatyötä.  Työpisteesi sijaitsee Suvanto ry:n toimistossa Töölössä.

Lisätietoa Juuri-hankkeesta www.suvantory.fi/juurihanke/, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:stä www.suvantory.fi  ja hankekoordinaattori Henriikka Laurola puh. 050 557 0012, pe 17.6 klo 9-16, ma 20.6 klo 9-10 ja 13-16 sekä to 23.6 klo 9-16.

Hakemukset ja CV:t vain sähköpostitse 26.6.2016 mennessä leena.serpola-kaivo-oja@suvantory.fi

 

16.6.2016

 

Juuri-hankkeen radiohaastattelu Kätketyt äänet -kampanjapäivään liittyen kuunneltavissa

Oulun Seudun Mäntykoti ry:n hankevastaavaa haastateltiin Radio Pookiin Kätketyt äänet -kampanjapäivän alla Juuri-hankkeesta, kampanjapäivästä sekä sen tiimoilta järjestetystä kampanjatapahtumasta Oulussa. Voit kuunnella haastattelun täältä.

 

9.6.2016

 

Mediatiedote: Juuri-hankkeen Kätketyt äänet -tapahtuma 15.6 Oulussa

Kampanjapäivänä Oulussa järjestetään yleisötilaisuus klo 12.00–15.00 Tuirankartanon ruokasalissa osoitteessa Kangastie 16. Tilaisuuden teemana on: Turvallinen koti. Suomen päätapahtuma järjestetään tänä vuonna Mikkelissä teemalla: Turvassa kotona? Mediatiedotteeseen tapahtumasta pääset tästä.

 

3.6.2016

 

Juuri-hankkeen 2/2016 uutiskirje on julkaistu

Juuri-hankkeen vuoden toinen uutiskirje on julkaistu ja lähtenyt matkaan tilaajille! Voit lukea kirjeen myös tästä. Uutiskirjeen tilaajaksi pääsee esimerkiksi seuraavan sivun kautta: https://www.suvantory.fi/juurihanke/yhteystiedot

 

2.6.2016

 

Juuri-hankkeen mielipidekirjoitus Kalevassa 27.5

Juuri-hankevastaavien kirjoittama teksti Valviran ikääntyneiden kaltoinkohtelua koskevaan kyselyyn liittyen julkaistiin Kalevassa 27.5. Kirjoituksesta ei löydy nettiversiota, mutta sen pääsee lukemaan pdf-tiedostona tästä.

 

27.5.2016

 

Juuri-hankkeen järjestämän Kätketyt äänet -tapahtuman 15.6 ohjelma julkaistu

Ohjelma avautuu pdf-tiedostona tästä.

25.5.2016

 

Valviran vanhusten kaltoinkohtelua koskevan kyselyn tulokset julkaistu

Valvira on julkaissut vanhusten kaltoinkohtelua koskevan kyselynsä yksityiskohtaiset tulokset verkossa. 93 % kyselyyn vastanneista on havainnut vanhusten kaltoinkohtelua työssään. Kysely paljasti myös puutteita omavalvonnan ja ilmoitusvelvollisuuden toteutumisessa ympärivuorokautisissa yksiköissä. Kyselyn tuloksia ja tilastoja pääsee tarkastelemaan tästä. Valviran oma tiedote kyselyn tuloksista löytyy täältä.

 

19.5.2016

 

Juuren alueellinen Oulun esite julkaistu myös nettiversiona

Juuri-hankkeen alueellinen, erityisesti ikäihmisille suunnattu esite julkaistiin maaliskuussa 2016. Nyt esite löytyy myös nettiversiona.

 

20.4.2016

 

Juuren valokuvauskilpailu Kätketyt äänet -päivään liittyen

Ota kuva tai useampi aiheena turvallinen koti ja osallistu Juuri-hankkeen valokuvastempaukseen. Kuvat ovat esillä Kätketyt Äänet päivässä Oulussa 15.6.2016. Osallistujien kesken arvotaan käsityönä tehty torkkupeitto.

Lähetä kuvat 06.06.16 mennessä riitta.vesala@mantykoti.fi tai maria.lappalainen@oetk.fi. Voittaja ilmoitetaan Juuren fb-sivuilla 07.06.16.

 

 

 

19.4.2016

 

Suvannon Erasmus+ -hankkeen e-kirja vanhusten kaltoinkohtelusta Euroopan tasolla julkaistu

 

Juuri-hankkeen hallinnoijaorganisaation Suvanto ry:n Erasmus+ -hankkeen Socio-drama tackling ageism, preventing abuse e-kirja on valmistunut ja löytyy hankkeen nettisivulta osoitteesta http://www.combatingelderabuse.eu/?p=486. Käsikirjasta löytyy tietoa ikääntyneiden kaltoinkohtelun ilmiöstä, riskitekijöistä ja selitysteorioista Suomessa, Irlannissa, Italiassa ja Romaniassa. Kirjassa myös perustellaan miksi ikäpolvien taju teoriana ja sosiodraama opetusmenetelmänä soveltuvat erityisen hyvin ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ehkäisyyn. E-kirja on ensimmäinen, vuosina 2015-2017 toteutettavan hankkeen tuotoksista. Lisätietoja hankkeesta löytyy hankkeen nettisivuilta osoitteesta www.combatingelderabuse.eu

1.4.2016

 

Valviran vanhusten kaltoinkohtelua koskevaan kyselyyn vastausvyöry – tuloksia analysoidaan parhaillaan

Valviran vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä selvittävään kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä peräti 7 406 yksiköiden työntekijää. Tuloksia parhaillaan selvitetään, mutta runsaus vastausmäärä on hyvä ennuste kattavan arviointimateriaalin ja jatkotoimenpiteiden kannalta. Valviran alustavan analyysin perusteella näyttää siltä, ettei sosiaalihuollon työntekijöiden lakisääteisestä ilmoitusvelvollisuudesta ole keskusteltu työpaikoilla riittävästi. Myös omavalvonnan toteutumisessa havaittiin puutteita. Lisätietoa: http://www.valvira.fi/-/valviran-kaltoinkohtelukyselyyn-vastausvyory

Juuri-hanke tekee osaltaan työtä näiden epäkohtien korjaamiseksi, jotta kaltoinkohtelua tai sen uhkaa kokeneiden ikääntyneiden hyvinvointi turvattaisiin kaikkialla Suomessa osaavien ammattilaisten tukemana.

 

1.3.2016

 

Suvanto ry hakee osa-aikaista suunnittelijaa

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (aiemmin Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) hakee osa-aikaista suunnittelijaa (60 %).

Tehtävänäsi on koordinoida ja kehittää valtakunnallista puhelinpäivystystämme ja vapaaehtoistyötämme. Osallistut myös järjestömme asiakastyöhön sekä muun palvelutoiminnan ja perustehtävän toteuttamiseen ja kehittämiseen. Lisäksi vastaat järjestömme viestinnän ja tiedottamisen toteuttamisesta yhdessä toiminannanjohtajan ja muun henkilöstön kanssa.

Sinulla on vähintään opistoasteinen/ammattikorkeakoulutasoinen sosiaali- tai terveydenhuollon koulutus. Olet hankkinut useammalta vuodelta työkokemusta ikääntyneiden parista ja/tai väkivaltaa kohdanneiden auttamisesta. Eduksesi ovat lisäopinnot tai työkokemus ikääntyneiden erityiskysymyksistä, päihde-, mielenterveys- tai terapiatyöstä.

Järjestöihmisenä olet joustava ja työhön kuin työhön tarttuva. Olet avoimella mielellä varustettu luotettava työtoveri. Työskentelet mielelläsi erilaissa verkostoissa ja luot niitä itsekin. Jaat osaamistasi ja havaintojasi tiimillesi ja yhteistyöverkostolle suullisesti ja kirjallisesti. Oman työn dokumentointi ja sen analyyttinen tarkastelu on sinulle luontevaa. Olet kiinnostunut viestinnästä ja tiedottamisesta, josta sinulla on myös mahdollisesti näyttöä.

Noudatamme Yksityisen sosiaalialan työehtosopimusta. Työaikasi on noin 60 % toimistotyöajasta, keskimäärin 22 tuntia/vkossa. Meillä voit tehdä työtä myös osittain etänä. Valtakunnallisena järjestönä työ voi pitää sisällään myös matkustamista sekä ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävästä maksettava palkka määräytyy koulutuksen ja työkokemuksen mukaan palkkaluokassa G25-27.

Lähetä hakemuksesi ja CV:si sähköpostitse leena.serpola-kaivo-oja@suvantory.fi viimeistään 24.3.2016 klo 23:59 mennessä. Haastattelut suoritetaan 4. tai 11.4. Työ alkaa 1.5.2016 tai sopimuksen mukaan myöhemmin.

Tiedusteluihin vastaa vain puhelimitse 7.3, 8.3 ja 21.3 klo 13-16 toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja, puh. 040 848 2277.

 

17.2.2016

 

Uutiskirje 1/2016

Juuri-hankkeen vuoden 2016 ensimmäinen uutiskirje lähti juuri matkaan vastaanottajille! Voit lukea uutiskirjeen tästä. Kirjeen vastaanottajaksi voi liittyä seuraavan sivun kautta: https://www.suvantory.fi/juurihanke/yhteystiedot

 

22.1.2016

 

Juuri mukana Mielekäs ikä -yleisöluentosarjassa Oulussa

Mielekäs ikä -yleisöluentosarja varttuneemmalle väelle starttaa Oulussa 17.2.2016. Juuren hankevastaavat ovat olleet mukana suunnittelussa, ja pitävät oman osuutensa Aleksinkulmassa ke 2.3.2016 klo 17-19 otsikolla Lupa puhua! – ikääntyvän kohtaama yksinäisyys ja kaltoinkohtelu. Tervetuloa kuuntelemaan! Koko yleisösarjan ohjelma löytyy täältä.

 

12.1.2016

 

Henkilöstömuutoksia Juuri-hankkeessa

Juuri-hankkeen Oulun ensi- ja turvakodin alkuperäinen hankevastaava Maria Lappalainen on palannut vuoden alussa äitiyslomalta takaisin hankkeeseen. Mariaa ensi- ja turvakodilta syksystä 2014 sijaistanut Outi Pietiläinen on siirtynyt toisiin tehtäviin, mutta tulee iloksemme jatkamaan hankkeessa edelleen osa-aikaisena.

 

7.1.2016

 

Juuri-hanke Oulussa ja Helsingissä on palannut työn ääreen. Kaunista alkanutta vuotta kaikille!

 

 

15.12.2015

 

Rauhallista joulunaikaa

Juuren tämänvuotisen joulukortin maalauksen taiteilija on virallisesti tuntematon, mutta meille ihanan tuttu. Toivotamme tämän kortin myötä rauhallista laskeutumista joulun aikaan. Pidetään huolta toisistamme!

25.11.2015

 

Juuri-hankkeessa sytytämme kynttilän YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11 – Valoa, ei väkivaltaa

Tänään 25.11 vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Suomessa päivää vietetään Valoa, ei väkivaltaa -kampanjalla, jolla puolustetaan naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Valoa, ei väkivaltaa on vuosittain 25.11. järjestettävä valtakunnallinen kynttilätapahtuma. Vuonna 2015 kampanjan teemana on henkinen väkivalta.

Aihe on tärkeä ja ajankohtainen myös meillä Juuri-hankkeessa. Henkinen väkivalta on taloudellisen hyväksikäytön lisäksi yleisin syy ikääntyneillä soittajilla ottaa yhteyttä Suvanto ry:n auttavaan puhelimeen Suvanto-linjalle. Sytytämme tänään kynttilän kaikille väkivallan uhkaa kokeneille ja sitä vastaan toimiville. Valoa, ei väkivaltaa.

Lisätietoa http://vakivaltaobservatorio.fi/teema/

16.11.2015

 

Juuri-hankkeen puheenvuoro Muistiliiton Muistikonferenssissa 19.11

Muistiliiton vuosittainen Muistikonferenssi järjestetään tänä vuonna 19.-20.11 Helsingin Paasitornissa. Juuri-hankkeen puheenvuoro ”Vaiettu kaltoinkohtelu” Karl Lindahl -tilassa torstaina klo 13-14.30. Tervetuloa kuuntelemaan!

Lisätietoa ja tapahtuman ohjelman löydät täältä.

28.10.2015

 

Juuri-hanke puhumassa Suomen Muistiasiantuntijat ry:n seminaarissa 30.10

Juuri-hankkeen koordinaatti ja hankevastaavat pitävät puheenvuoron ”Kaltoinkohtelu ja muistisairas ihminen – mitä tehdä, miten puuttua?” Suomen Muistiasiantuntijoiden 25-vuotisjuhlavuoden kunniaksi pidetyllä risteilyllä. Teemana on ”Muistisairaan ihmisen hyvän elämän edellytykset eilen, tänään ja huomenna – puheenvuoroja pinnalta ja pinnan alta.” Kaksipäiväisen tapahtuman ohjelma löytyy täältä.

 

6.10.2015

 

Vanhustenviikon arvonta 6.-11.10

Vanhustenviikon kunniaksi Juuri-hanke järjestää Facebookissa arvonnan, jonka palkintona on paikallisen vapaaehtoisen omin käsin tekemä upea torkkupeitto (kuvassa alla). Voit osallistua arvontaan tykkäämällä ko. julkaisusta SEKÄ Juuri-hankkeen Facebook-sivusta. Arvonta suoritetaan kaikkien osallistumisen ehdot täyttävien osanottajien kesken maanantaina 12.10.

Arvonnan tarkemmat säännöt:

Osallistumisaika on 6.-11.10.2015. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Arvontaan voi osallistua Juuri-hankkeen Facebook– sivulla yllä mainitulla tavalla. Juuri-hanke ottaa voittajaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Palkintoa ei ole mahdollista muuttaa rahaksi tai muuksi vastikkeeksi. Nämä arvonnan viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia ja osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonta ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä millään tavalla liity Facebookiin.

 

 

22.9.2015

 

Juuri-hankkeen syyskuun 2015 uutiskirje

Juuri-hankkeen viimeisin uutiskirje on lähtenyt matkaan vastaanottajille! Voit lukea sen tästä.

Mikäli haluat jatkossa vastaanottaa kyseisen, muutaman kuukauden välein julkaistavan uutiskirjeen, lisää sähköpostiosoitteesi vastaanottajalistalle seuraavan sivun kautta:

http://www.juurihanke.fi/yhteystiedot

19.8.2015

 

Juuri-hanke mukana Piispansauvakävelyssä Oulussa

Juuri-hanke on jälleen mukana ensi viikon lauantaina 29.8.2015 klo 11-14 järjestettävässä vuosittaisessa Piispansauvakävely -tapahtumassa. Tapahtuman ohjelma ja lisätietoa löytyy Oulun ev. lut. seurakunnan tiedotteesta täältä.

 

10.8.2015

 

Juuri-hanke on palannut energisenä kesälomilta takaisin työn ääreen. Päivitämme nettisivuille ja kalenteriin pian lisäinfoa tulevan syksyn tapahtumista, muun muassa lokakuussa järjestettävästä kutsuvierasseminaarina toteutettavasta arviointifoorumista.

 

 

 

26.6.2015

 

Juuri-hanke lomalla 29.6-26.7

Juuri-hanke on kesälaitumilla 29.6 – 26.7 välisenä aikana. Maksuton ja luottamuksellinen Suvanto-linja päivystää koko kesän tiistaisin ja torstaisin klo 12 – 18 numerossa 0800 – 06776.

Turvallista ja lempeää kesää!

 

17.6.2015

 

Valokuvia Kätketyt äänet -tapahtumista

Juuri-hankkeen järjestämän Kätketyt äänet -tapahtuman ja Helsingin päätapahtuman valokuvat ovat nähtävissä Kätketyt äänet -Facebook-sivulla. Kiitokset kaikille osallistujille!

Tapahtuman pohjalta kirjoitettu juttu Oulu-lehdessä luettavissa on täältä.

10.6.2015

 

Mediakutsu Oulun Kätketyt äänet -seminaariin 15.6

Mediakutsu/tiedote Juuri-hankkeen järjestämästä Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta kampanjapäivästä Oulussa – Kätketyt äänet 15.6.2015 on nyt julkaistu.

Lisäinfoa Oulun tapahtumasta lödät täältä.

Lisätietoa kampanjapäivästä Kätketyt äänet -nettisivuilta.

5.6.2015

 

Kesäkuun 2015 uutiskirje julkaistu

Juuri-hankkeen kesäkuun 2015 uutiskirje on lähtenyt matkaan vastaanottajille! Voit lukea sen tästä.

Mikäli haluat jatkossa vastaanottaa kyseisen, muutaman kuukauden välein julkaistavan uutiskirjeen, lisää sähköpostiosoitteesi vastaanottajalistalle seuraavan sivun kautta: http://www.juurihanke.fi/yhteystiedot

 

1.6.2015

 

Kätketyt äänet -tapahtumat 15.6 Helsingissä ja Oulussa

Kätketyt äänet 10-vuotis juhlaseminaari järjestetään Helsingissä 15.6.2015 klo 12.00-16.00. Paikkana toimii Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Mannerheimintie 166. Tapahtuman ohjelman löydät täältä.

Oulussa järjestetään Juuri-hankkeen toimesta oma Kätketyt äänet -tapahtumansa samana päivänä klo 12-15 Kirkkotorin koulutuskeskuksessa. Kutsu tapahtumaan avautuu tästä.

Tervetuloa mukaan!

21.5.2015

 

Juuri-hanke järjestää Oulussa 15.6.2015 Kätketyt äänet -seminaarin otsikolla

LUPA PUUTTUA – VANHUSPALVELULAKI KALTOINKOHTELUN EHKÄISYN TUKENA

Paikka: Kirkkotorin koulutuskeskus, Asemakatu 5, 90100 Oulu
Aika: Maanantaina 15.6.2015 klo 12.00 – 15.00

Ohjelma: Puheenjohtaja psykogeriatri Pikko Hiltunen
– Tervetuloa, Oulun kaupungin vanhusneuvosto
– Juuri-hankkeen kokemuksia
– Asiantuntija puheenvuorot käyttävät OTT, VT Anja Karvonen-Kälkäjä, Ylikomisario Antti Luoto, Muistineuvoja Elisa Toropolainen, Oulun kaupunki – Päivän päätös, vanhainkodin johtaja Soile Punkari, Oulun Seudun Mäntykoti ry

Tilaisuus on avoin ja maksuton kaikille. Avaa kutsu tästä.

Ilmoittautumiset: riitta.vesala@mantykoti.fi / Puh. 050 – 439 8017 ja outi.pietilainen@oetk.fi / Puh. 040 – 8421 800

 

 

25.3.2015

 

World Elder Abuse Awareness Day – Suomessa Kätketyt äänet – juhlii tänä vuonna 10-vuotista taivaltaan maailmallakin. Ohessa tietoa kansainvälisen INPEA -verkoston toukokuussa järjestämästä avoimesta webinaarista sekä juhlapäivän 15.6 kokouksesta Washingtonissa. Juuri-hankkeen Oulussa 15.6 järjestämästä seminaarista lisätään tietoa nettisivuille piakkoin.

 

5.3.2015

 

Maaliskuun 2015 uutiskirje julkaistu

Juuri-hankkeen vuoden 2015 ensimmäinen uutiskirje on lähtenyt matkaan vastaanottajille! Voit lukea uusimman uutiskirjeen tästä.

Mikäli haluat jatkossa vastaanottaa kyseisen, muutaman kuukauden välein julkaistavan uutiskirjeen, lisää sähköpostiosoitteesi vastaanottajalistalle esimerkiksi seuraavan sivun kautta: http://www.suvantory.fi/juurihanke/yhteystiedot

18.2.2015

 

Juuri-hanke mukana Pohjois-Suomen Vanhustyön messuilla 10.3 Oulussa

Juuri-hankkeen työntekijät ovat esillä Pohjois-Suomen Vanhustyön messuilla Oulun kaupunginteatterilla 10.3 omalla näyttelypöydällään sekä puheenvuorollaan klo 11.10-11.30 kaupunginteatterin kabinetissa.  Löydät meidät näyttelyosaston paikalta P2.

Lisäinfoa messuista täältä.

 

 

12.1.2015

 

Juuri-hanke mukana Keski-Suomen Vanhustyön messuilla 29.1

Tervetuloa Vanhustyön messuille Jyväskylän Paviljonkiin juttusille Juuri-hankkeen ja Suvanto ry:n työntekijöiden kanssa. Löydät meidät paikalta P14.

Lisäinfoa messuista täältä.

 

23.12.2014

 

Rauhallista ja turvallista joulunaikaa!

Valtakunnallinen auttava puhelin Suvanto-linja jää joulutauolle 24.12.2014 – 7.1.2015 väliseksi ajaksi. Avoinna vielä tänään klo 12-18. Suvanto-linja puh.0800-06776 päivystää seuraavan kerran to 8.1.2015 alkaen ti ja to klo 12-18. Lakineuvonta päivystää alkaen 7.1.2015 joka parillisen viikon ke 16-18. Kiireellisissä väkivalta- tai kaltoinkohtelutapauksissa ikääntynyt itse tai hänen läheisensä voi olla yhteydessä oman kunnan sosiaali- ja kriisipäivystykseen tai turvakotiin.

Muita joulun ajan avoinna olevia päivystäviä puhelimia ovat muun muassa seuraavat:

Ikäihmisille tarkoitettu HelsinkiMission Aamukorva tarjoaa keskusteluseuraa joka aamu joulupyhien aikaan kello 5-9 numerossa 045-3410504.

Luterilaisten seurakuntien ylläpitämä Palveleva puhelin toimii joulunakin. Suomenkielisen Palvelevan puhelimen numero on 01019 0071. Ruotsinkielinen päivystys toimii joka ilta kello 20–24 numerossa 01019 0072.

Suomen mielenterveysseuran kriisipuhelin päivystää joulupyhinä numerossa 010 195202 kello 15–07.

 

1.12.2014

 

Juuri-hankkeen vuoden kolmas uutiskirje on julkaistu

Juuri-hankkeen vuoden viimeinen uutiskirje on juuri lähtenyt matkaan! Jos oma sähköpostisi ei kilahtanut viestin vastaanottamisen merkiksi, voit lisätä itsesi uutiskirjeen vastaanottajien listalle antamalla sähköpostiosoitteesi esimerkiksi seuraavalla sivulla:
https://www.suvantory.fi/juurihanke/yhteystiedot

Uutiskirjeen pääset lukemaan tästä..

 

28.11.2014

 

Juuri mukana Grundtvig-hanketapaamisessa Bukarestissa – matkakertomus julkaistu

Suvanto ry osallistui lokakuun lopulla Partnership for Combating of Elder Abuse Grundtvig-hankkeen kolmanteen tapaamiseen Romanian Bukarestissa. Matkalla oli mukana Suvannon hallituksen jäsen sekä työntekijöitä, Juuri-hanketta edustamassa hankekoordinaattori. Suomen, Irlannin, Italian ja Romanian toimijoiden jakaman hankekumppanuuden tuloksena kehitetään omaishoitajille suunnattu innovatiivinen koulutusmateriaalipaketti ehkäisemään ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua. Materiaali valmistuu ensi vuoden puolella ja sitä tullaan hyödyntämään myös Juuressa.

Matkakertomuksen voit lukea täältä.

 

24.11.2014

 

Juuri-hanke osallistuu Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaan

YK:n Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11 vuosittain järjestetyllä Valoa, ei väkivaltaa -tapahtumalla puolustetaan naisten ihmisoikeuksia, ruumiillista koskemattomuutta ja oikeutta väkivallattomaan elämään. Tapahtuma nostaa erityisesti esiin naisten kokemaa parisuhde- ja perheväkivaltaa. Kynttilätapahtumilla kiinnitetään huomiota vakavaan asiaan valoisalla otteella. Järjestöt jakavat eri paikkakunnilla kynttiläpantaa kampanjaviestillä ” Puutu ja puhu! Mies, toimi naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan!” ja levittävät tietoisuutta naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Juuri-hankkeen työntekijät jakavat kynttiläpannalla varustettuja kynttilöitä Oulussa osana valmennustapahtumaa.

Lisätietoa Valoa, ei välivaltaa -tapahtumasta löydät Ensi- ja turvakotien liiton tiedotteesta täältä.

 

18.11.2014

 

Syksyn Juuri-valmennukset jatkuvat

Oulun Seudun Mäntykodin ja Oulun ensi- ja turvakodin henkilökunnalle sekä hankkeenalueellisen ohjausryhmän jäsenille ja heidän taustaorganisaatioilleen suunnatut Juuri-valmennukset ovat käsitelleet syksyn aikana muun muassa ikääntyneisiin kohdistuvaan kaltoinkohteluun liittyviä lakiasioita. Tulevalla viikolla 25.-26.11 aihealueena vuorossa on kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen vanhan ihmisen kanssa. Valmentajana toimii psykogeriatri Pirkko Hiltunen. Lisätietoa valmennuksista ja muusta syksyn toiminnasta kerrotaan marraskuun lopussa ilmestyvässä hankkeen uutiskirjeessä.

 

3.10.2014

 

Helsinki nostaa vanhuksiin kohdistuvan väkivallan puheeksi kampanjalla 3.-18.10

Joka neljännellä vanhuksella on syytä pelätä lähimmäistään. Kyseistä sanomaa kertova Helsingin kaupungin kampanja alkoi tänään vanhusten viikon alla ja jatkuu 18.10. asti. Tärkeä asia nostetaan esiin  tiedotustilaisuudella, julistekampanjalla ja elokuvaohjaaja Klaus Härön ohjaamalla kampanjavideolla.

Julisteet näkyvät Helsingin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteissä, kaupungin katukuvassa ja aikakauslehdissä. Kampanjavideota esitetään muun muassa Helsingin elokuvateattereissa. Tietoa kampanjasta sekä viranomaisten ja muiden lähisuhdeväkivaltatilanteissa auttavien tahojen yhteystietoja löytyy kaupungin nettisivustolta www.kotiväkivalta.fi.

Suvannon maksuton auttava puhelinpalvelu, Suvanto-linja, numerossa 0800 06776 päivystää kampanja-aikana (3.10 – 18.10) joka päivä klo 8 – 18. Normaalisti Suvanto-linja on auki tiistaisin ja torstaisin kello 12 – 18. Helsingin sosiaalipäivystys tekee ympärivuorokauden kiireellisen sosiaalityön tarpeen arviointeja, puh. 020 696 006 (24 h). Kriisipäivystys antaa tukea, ohjausta ja neuvontaa ja tekee sovittaessa kotikäyntejä, puh. 09 310 44222 (24 h).

Lisätietoa:

Kampanjasivu www.kotiväkivalta.fi

Helsingin kaupungin mediatiedote kampanjasta

 

22.9.2014

 

Juuri-hanke mukana Tampereen Hyvä Ikä -messuilla 25.-26.9

Tervetuloa Hyvä Ikä -messuille Tampereen messu- ja urheilukeskukseen juttusille Juuri-hankkeen ja Suvanto ry:n työntekijöiden kanssa. Löydät meidät osastolta 1104.

Lisäinfoa messuista löydät täältä.

 

16.9.2014

 

Juuri-hanke mukana Oulun Seniorimessuilla 20.-21.9

Tervetuloa Seniorimessuille Ouluhalliin tapaamaan hankkeen työntekijöitä! Messujen tarkempi ohjelma löytyy täältä.

Ks. myös hankkeesta kirjoitettu artikkeli messulehden sivulta 34.

 

29.8.2014

 

Juuri-hankkeen toinen sähköinen uutiskirje julkaistu

Juuri-hankkeen toinen uutiskirje on lähtenyt matkaan. Uutiskirjeessä esittelemme Juuren uudet ja vanhat työntekijät, kerromme syksyn tulevista tapahtumista sekä luomme katsauksen menneeseen kesään. Voit lukea uusimman uutiskirjeen tästä.

Mikäli haluat jatkossa vastaanottaa kyseisen, muutaman kuukauden välein julkaistavan uutiskirjeen, lisää sähköpostiosoitteesi vastaanottajalistalle esimerkiksi seuraavan sivun kautta: http://www.suvantory.fi/juurihanke/yhteystiedot

25.8.2014

 

Juuri mukana Grundtvig-hanketapaamisessa Dublinissa – matkakertomus julkaistu

Suvanto ry:llä oli kesäkuussa ilo osallistua Partnership for Combating of Elder Abuse Grundtvig–hankkeen toiseen tapaamiseen, joka järjestettiin Irlannin Dublinissa.  Matkalla oli mukana Suvannon hallituksen jäseniä sekä työntekijöitä, Juuri-hanketta edustamassa hankekoordinaattori Henriikka Laurola. Suomen, Irlannin, Italian ja Romanian toimijoiden jakaman hankekumppanuuden tavoitteena on jakaa ja kehittää innovatiivista koulutusmateriaalia sekä toimintatapoja ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaiseen työhön.
Matkakertomuksen voit lukea täältä.

8.8.2014

 

Vapaaehtoisten valokuvapäivä Oulussa 27.8

Juuri-hanke järjestää yhdessä Oulun Seudun Mäntykoti ry:n vapaaehtoisten kanssa keskiviikkona 27.8 klo 10-14 valokuvapäivän. Tarkoituksena on tuottaa monipuolista kuvamateriaalia Juuri-hankkeen käyttöön. Samalla on mahdollista osallistua valokuvakilpailuun. Tapahtuma on avoin kaikille kiinnostuneille. Kokoontuminen klo 10 Mäntykodin (Kangastie 11) ruokasalissa. Tervetuloa!

4.8.2014

 

Juuri-hanke on palannut takaisin työn ääreen kesälomilta. Päivitämme nettisivuille pian lisäinfoa tulevan syksyn tapahtumista.

Alkukesästä käyntiin potkaistu valokuvakilpailu jatkuu vielä 1.9.2014 asti. Kuvaksi käyvät kaikenlaiset vanhusten väkivaltaa ja kaltoinkohtelua esille tuovat kuvat.
Osallistujien kesken arvotaan palkintoja (mm. virkattu tilkkupeitto ja kahvimukeja). Kuvat voi lähettää koivisto.hanna2@gmail.com tai riitta.vesala@mantykoti.fi. Lisäinfoa löydät täältä.

4.7.2014

 

Juuri-hanke mediassa keväällä 2014

Olemme lisänneet nettisivun Materiaalia -osioon hankkeesta keväällä ja alkukesästä 2014 julkaistut lehtiartikkelit. Pääset tarkastelemaan juttuja tästä.

30.6.2014

 

Auttava puhelin Suvanto-linja päivystää koko kesän

Suvanto ry:n valtakunnallinen auttava puhelin Suvanto-linja päivystää numerossa 0800-06776 koko kesän tiistaisin ja torstaisin klo 12-15. Lakineuvontaan voi soittaa seuraavan kerran keskiviikkona 20.8 klo 16-18. Kiireellisessä avuntarpeessa voi ottaa yhteyttä oman kunnan sosiaali-ja kriisipäivystykseen. Ensi-ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten turvakodit ovat myös auki ympäri vuorokauden koko kesän.

23.6.2014

 

Video Juuri-hankkeen järjestämästä Kätketyt äänet -kampanjapäivän seminaarista

Videotaltiointi 13.6.2014 Oulun Diakonia-ammattikorkeakoululla järjestetystä Kätketyt äänet -kampanjapäivän seminaarista on nyt nähtävissä Youtubessa. Tässä linkit osaan yksi ja osaan kaksi. Lämpimät kiitokset vielä kaikille tapahtumaan osallistuneille, niin puhujille kuin yleisöllekin!

 

10.6.2014

 

Juuri-hankkeen järjestämä Kätketyt äänet -kampanjapäivän seminaari 13.6

Juuri-hanke järjestää Oulussa tulevana perjantaina 13.6 klo 12-15 kaikille avoimen ja maksuttoman yleisötapahtuman aiheena Vanhusten turvallisuuden monet kasvot. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat ja puheenvuoroja pitävät Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Oulun ensi- ja turvakoti ry, Oulun Seudun Mäntykoti ry, Oulun kaupunki, Oulun poliisi, Oulun vanhusneuvosto, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry ja Oulun seurakunta. Oulun Diakonia-ammattikorkeakoululla (Uusikatu 46)  järjestettävän tapahtuman yhteydessä pidetään myös lehdistötilaisuus Kätketyt äänet- kampanjasta klo 10.

Lisätietoja: kutsu tapahtumaan.

Lämpimästi tervetuloa!

4.6.2014

 

Juuri-hankkeen sähköinen uutiskirje

Juuri-hankkeen ensimmäinen uutiskirje on lähtenyt matkaan. Uutiskirjeessä kerromme hankkeen etenemisestä, menneistä ja tulevista tapahtumista sekä ajankohtaisista uutisista hankkeen aihealueeseen liittyen. Kesäkuun 2014 uutiskirjeen voit lukea tästä.

Mikäli haluat jatkossa vastaanottaa kyseisen, muutaman kuukauden välein julkaistavan uutiskirjeen, lisää sähköpostiosoitteesi vastaanottajalistalle esimerkiksi seuraavan sivun kautta: http://www.suvantory.fi/juurihanke/yhteystiedot

3.6.2014

 

Valokuvakilpailu

Kolme Oulun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijaa tekee opinnäytetyönsä yhteistyössä Juuri-hankkeen kanssa. Opinnäytetyön tuotteena tuotetaan ikääntyneille suunnatut kuvakortit, joiden avulla kaltoinkohtelusta puhuminen on helpompaa. Kyseisiin kortteihin tarvitaan nyt yleisön apua. Onko sinulla jo valmiita valokuvia tai olisitko halukas ottamaan valokuvia osallistuaksesi kilpailuun?

Kuviksi käy kaikenlaiset lähisuhdeväkivaltaa tai kaltoinkohtelua jollakin tavoin koskettavat tai esille tuovat kuvat. Valokuvia voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen koivisto.hanna2(at)gmail.com. Kilpailuaika päättyy 1.9.2014. Palkinnot arvotaan kaikkien osallistujien kesken 17.9.2014.

9.5.2014

 

Juuri-hanke esillä Vanhustyön vastuunkantajat -konferenssissa 15.-16.5.2014

Juuri-hanke on mukana ja näyttävästi esillä Helsingin Finlandia-talolla ensi viikolla järjestettävässä Vanhustyön vastuunkantajat -konferenssissa. Juuri-hankkeen posteri on esillä konferenssin molempina päivinä Finlandia-talon pääsisäänkäynnin aulatilassa. Posterin abstrakti painetaan kongressin tiivistelmäkirjaan, joka tulee myöhemmin saataville konferenssin nettisivuille. Hankkeen työntekijöitä on tietysti tavattavissa myös messupöydän ääreltä. Perjantain 16.5 konferenssiohjelmaan kuuluu lisäksi Juuren hankepäällikön, Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-ojan luento ikäihmisten kaltoinkohtelusta ja sen ehkäisemisestä.

Konferenssin ohjelma löytyy täältä.

Finlandia-talolla tavataan!

22.4.2014

 

Juuri-hanke järjestää Kätketyt äänet -kampanjapäivän toimintaa Oulussa 13.6

Vuosittain 15.6 järjestettävää kansainvälistä kampanjapäivää ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua vastaan (World Elder Abuse Awareness Day) vietetään Suomessa nimellä Kätketyt äänet. Kampanja toteutetaan vuonna 2014 valtakunnallisena tiedotuskampanjana sekä alueellisina tapahtumina. Tietoa kampanjapäivän tapahtumista löytyy Kätketyt äänet -nettisivulta ja Facebook-sivulta.

Juuri-hanke järjestää kampanjapäivän tiimoilta Oulussa 13.6 kaikille avoimen ja maksuttoman yleisötapahtuman aiheena Vanhusten turvallisuuden monet kasvot. Tapahtuman yhteistyökumppaneina toimivat ja puheenvuoroja pitävät Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Oulun ensi- ja turvakoti ry, Oulun Seudun Mäntykoti ry, Diakonia ammattikorkeakoulu, Oulun kaupunki, Oulun poliisi, Oulun vanhusneuvosto, Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Oulun seudun omaishoitajat ja läheiset ry ja Oulun seurakunta. Diakonia ammattikorkeakoululla järjestettävän tapahtuman yhteydessä pidetään lehdistötilaisuus Kätketyt äänet- kampanjasta.

 

20.3.2014

Juuri-hanke mukana Vanhuus rokkaa -hyväntekeväisyyskonserttitapahtumassa

Vanhuus rokkaa -hyväntekeväisyyskonserttikiertueelle on vielä lippuja saatavilla! Juuri-hanke on mukana 1.4.2014 Oulun Madetoja-salissa järjestettävässä konsertissa. Konsertissa esiintyvät Heikki Hilander, Laura Voutilainen, Suvi Teräsniska, Pave Maijanen ja Olli Lindholm. Vanhuus Rokkaa-konserttikirtueen lipunmyynnistä saatu tuotto käytetään pääosin konserttipaikkakuntien setlementtien seniori- ja vanhustyöhön. Esimerkiksi Oulun konsertin tuotto käytetään alueen seniorien virkistys- ja vapaa-ajantoimintojen kehittämiseen.

Tule mukaan tukemaan tärkeää asiaa! Lippuja Oulun konserttiin voit ostaa tästä.

Lisätietoja Vanhuus Rokkaa-konserttikiertueesta löydät täältä.

14.3.2014

 

Suvanto-ryhmä vakavaa väkivaltaa kokeneille vanhuksille voitti Hyvä käytäntö -palkinnon

Juuri-hankkeen hallinnoijayhdistys Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n vakavaa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneiden vanhusten vertaistukiryhmä Suvanto on saanut kansallisen Sosiaalialan Hyvä käytäntö -palkinnon. Palkinto jaettiin 13.3.2014 Sosiaalialan asiantuntijapäivillä Helsingissä. Sosiaalialan asiantuntijapäivien verkkosivuilla järjestettiin yleisöäänestys mielenkiintoisimmasta palkintoehdokkaasta, joita oli neljä. Ääniä annettiin lähes 5000, joista Suvanto-ryhmä kahmi 29%, voittaen myös yleisöäänestyksen.

”Suvanto-ryhmä tuo päivänvaloon vaietun aiheen ja vaatii puuttumaan siihen. Aihe on erityisen ajankohtainen nyt, kun vanhusten kotihoito puhuttaa. Suvanto-ryhmän toiminta on oivallinen esimerkki siitä, miten hyviä tuloksia voidaan saada myös pienimuotoisella toiminnalla ja aidolla halulla parantaa asiakkaan elämäntilannetta. Toimintamalli on helposti sovellettavissa myös muihin asiakasryhmiin ja sen voi nähdä leviävän, paitsi valtakunnallisesti myös kansainvälisesti”, perusteli palkintoraati valintaansa.

Kahdeksatta kertaa jaettavan Hyvä käytäntö –palkinnon myöntää Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia. Voittaja valittiin 60 palkintoehdokkaan joukosta. Palkinnon tavoitteena on edistää toimivien ja tuloksellisten sosiaalialan ammattikäytäntöjen ja työmenetelmien kehittämistä ja levittämistä.

Lue Talentian tiedote kokonaisuudessaan tästä.

6.3.2014

 

Suomi on naisille Euroopan väkivaltaisimpia maita, kertoo eilen julkaistu EU:n perusoikeusvirasto FRA:n 18-74-vuotiaat naiset kattava tutkimus.

Tulokset ovat valitettavan linjassa THL:n koordinoiman 60-97-vuotiaat naiset kattaneen Prevalence Study of Abuse and Violence against Older Women (AVOW) -tutkimuksen (2010) kanssa: 28 prosenttia ikääntyneistä naisista on kokenut kaltoinkohtelua. Kaikissa väkivallan ja hyväksikäytön muodoissa, lukuun ottamatta laiminlyöntiä, yleisin tekijä on elämänkumppani tai puoliso. Puoliso/nykyinen tai edellinen kumppani väkivallantekijänä korostuu myös FRA:n raportissa.

Lisätietoa EU:n perusoikeusvirasto FRA:n tutkimuksesta suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoa AVOW-tutkimuksesta THL:n sivuilla suomeksi.

20.2.2014

 

Juuri-hanke mukana Pohjois-Suomen vanhustyö 2014 messuilla 18.3

Juuri-hanke (2013-2017) on mukana Oulun kaupunginteatterissa järjestettävillä Pohjois-Suomen vanhustyö 2014 messuilla. Tule tapaamaan meitä. Kuulet viimeisimpiä uutisia ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaisen työn saralta. Löydät meidät Oulun kaupunginteatterissa II kerroksesta.

Nähdään!

 

24.1.2014

Juuri-hanke ottaa osaa Advancing Integration for a Dignified Aging -keskustelutilaisuuteen 26.1

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry järjestää yhteistyössä italialaisen Anziani e Non Solo società cooperative–järjestön sekä Eurocarers –verkoston kanssa keskustelutilaisuuden Advancing Integration for a Dignified Aging  (AIDA) –hankkeeseen pohjautuen. Kutsutilaisuudessa kuullaan hiljattain päättyneen AIDA-hankkeen tuloksista sekä keskustellaan sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatiokokemuksista vanhustenhoidon suhteen Suomessa.

Englanninkielisen keskustelutilaisuuden vetäjänä toimivat Anziani e non solo società cooperative – järjestön edustajat. AIDA-hankkeen tarkoituksena oli terveys- ja sosiaalipalvelujen integroinnin vahvistaminen ikääntyneiden ja heidän omaishoitajiensa hyvinvoinnin turvaamiseksi. Tilaisuus järjestetään osana Suvanto ry:n Grundtvig -oppimiskumppanuushankkeen tapaamista.

Lisätietoja: kutsu ja ilmoittautumisohjeet

AIDA – hankkeen nettisivut sekä esite

24.1.2014

Juuri-hanke mukana kansainvälisessä Combating of Elder Abuse –seminaarissa 29.1

Juuri-hankkeen hallinnoijayhdistys Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry järjestää yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa kansainvälisen ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa koskevan seminaarin 29.1.2014. Seminaari on osa Suvanto ry:n koordinoimaa, Euroopan Unionin rahoittamaa Grundtvig -oppimiskumppanuushanketta ja ensimmäistä hankekumppaneiden tapaamista Helsingissä 27.1-30.1.2014.

Englanninkielisessä seminaarissa kuullaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä puheenvuoroja ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisyyn sekä muihin vanhustyön ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Juuri-hankkeesta kuullaan omalla puheenvuorolla. Kutsutilaisuuteen osallistujilla on mahdollisuus tavata alan toimijoita sekä Suvanto ry:n hankekumppaneita Irlannista, Italiasta sekä Romaniasta.

Lisätietoja: seminaarin kutsu ja ohjelma sekä hankkeen nettisivut

16.1.2014

 

Juuri-hanke mukana Suvanto ry:n koordinoimassa kansainvälisessä Partnership for Combating of Elder Abuse – hankkeessa

Partnership for Combating of Elder Abuse on Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n koordinoima kansainvälinen Grundtvig – oppimiskumppanuushanke. Vuosina 2013-2015 toteutettava hanke on osa Euroopan Unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa.

Partnership for Combating of Elder Abuse -hankkeen tarkoituksena on ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyyn liittyvien innovatiivisten toimintamallien ja koulutusmateriaalien jakaminen ja kehittäminen hankekumppaneiden kesken. Hanke ja hankkeessa koottu tietotaito kytkeytyykin olennaisesti myös Juuri-hankkeen tavoitteisiin; Juuri-hankkeen aikana kerätään ja jaetaan tietoa ja kokemusta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta sekä ymmärrystä siitä, miten ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaiset työkäytännöt ja toimintamallit juurtuvat eri toimintaympäristöissä arjen käytäntöihin.

Partnership for Combating of Elder Abuse –hankkeella pyritään Juuri-hankkeen tavoin lisäksi lisäämään tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja lähisuhdeväkivallasta ilmiönä niin ammattilaisten, vapaaehtoisten, ikääntyneiden kuin heidän omaistensakin suuntaan. Hankkeiden tuloksina muodostuu alueellista, kansallista ja Euroopan tason tietoisuutta ja osaamista tunnistaa sekä kohdata erilaista väkivaltaa ja kaltoinkohtelua kokeneita ikäihmisiä ja heidän läheisiään.

Oppimiskumppanuushanke sisältää kansainvälisiä tapaamisia, seminaareja sekä WEAAD – World Elder Abuse Awareness Day eli Ikääntyneisiin kohdistuvan väkivallan vastaisen kampanjapäivän tapahtumia kussakin hankekumppanimaassa. Ensimmäinen kansainvälinen tapaaminen järjestetään Suvanto ry:n toimesta Helsingissä 27.-30.1.2014. Juuri-hanke on tapaamisessa näkyvästi mukana.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n kumppaneita oppimiskumppanuushankkeessa ovat ikääntyneiden parissa työskentelevät järjestöt Age Action Ireland Irlannista, Anziani e Non Solo Italiasta sekä Asociatia HABILITAS Centru de Resurse si Formare Profesionala Romaniasta. Hankekumppanuus pohjautuu aiempaan, vuosina 2010-2012 toteutettuun Euroopan Unionin rahoittamaan Wellbeing and Dignity of Older people, WeDo -hankkeeseen.

Lisätietoa: Partnership for Combating of Elder Abuse -oppimiskumppanuushankkeen nettisivut sekä Facebook-sivu

 

2.1.2014

 

Hyvää uutta vuotta!

Valtakunnallinen ja maksuton auttava puhelin Suvanto-linja on palannut joulutauolta ja päivystää jälleen normaalisti tästä päivästä lähtien. Suvanto-linja tarjoaa apua, tukea, neuvontaa ja ohjausta kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä, väkivaltaa tai niiden uhkaa kokeneille ikääntyneille, heidän läheisilleet ja muille ikääntyneen hyvinvoinnista ja turvallisuudesta huolestuneille.

Suvanto-linja on auki tiistaisin ja torstaisin klo 12-15. Lakineuvonta joka parillisen viikon keskiviikko klo 16-18. Puh 0800-06776.

 

27.11.2013

 

Kiinnostaako vapaaehtoistyö ikäihmisten parissa? Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry tarjoaa monipuolisia vapaaehtoistehtäviä, jotka suunnitellaan yksilöllisesti toiveittesi mukaan. Toimintaan tullaan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Vapaaehtoisena voit auttaa esimerkiksi vaikeissa elämäntilanteissa olevia ikääntyneitä päivystäjänä auttavassa puhelimessa. Ota rohkeasti yhteyttä! Yhteystiedot alla.

20.11.2013

Ministerit Henriksson ja Huovinen vastasivat kirjallisiin kysymyksiin vanhusten kaltoinkohtelusta

 

Kansanedustaja Katja Taimela (sd) esitti 22.10.2013 eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen omaisten kaltoin kohtelemien vanhusten asemasta (KK 976/2013 vp) ja ovelta ovelle -myynnin ongelmien ratkaisemisesta (KK 977/2013 vp). Hän tiedusteli miten hallitus aikoo edesauttaa sitä, että kunnat laativat aktiivisesti toimintamalleja vanhusten kaltoinkohtelun ennalta ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi, ja mihin muihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kaltoin kohdeltujen vanhusten aseman tunnistamiseksi ja parantamiseksi.

Kansanedustaja Katja Taimelan kirjalliseen kysymykseen ovat vastanneet peruspalveluministeri Susanna Huovinen ja oikeusministeri Anna-Maija Henriksson. Peruspalveluministeri Huovinen huomio vastauksessaan myös Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n toiminnan vastata kysymyksessä esittettyyn tarpeeseen. Lue kirjalliset kysymykset ja ministerien vastaukset kokonaan täältä.

30.10.2013

 

Juuri-hankkeen aihepiiri on saanut iloksemme julkisuutta eduskunnassa saakka. Kansanedustaja Katja Taimela on jättänyt 22.10.2013 eduskunnassa kaksi kirjallista kysymystä, jotka koskevat vanhusten kaltoinkohtelua. Ensimmäisessä kysymyksessään Taimela kiinnittää huomiota omaisensa kaltoinkohtelemiin vanhuksiin ja toisessa ovelta ovelle –kaupan ongelmiin. Lisätietoa löydät täältä.

28.10.2013

 

Tiistaina 29.10.2013 klo 19:06 – 20:00 kannattaa radio säätää Radio Suomen taajuuksille, sillä aiheena Elämänmenoa -ohjelmassa on tuolloin vanhusten kaltoinkohtelu. Suorassa lähetyksessä asiantuntijoina ovat Suvanto ry:n toiminnanjohtaja ja Juuri-hankkeen hankepäällikkö Leena Serpola Kaivo-oja sekä Rikosuhripäivystyksen kehitysjohtaja Jaana Koivukangas.

Radiolähetyksessä pureudutaan peiteltyyn ongelmaan ja etsitään apua tilanteeseen. Voit kuunnella lähetyksen jälkikäteen kokonaisuudessaan täältä.

 

6.10.2013

Hyvää vanhustenviikkoa!

 

Vanhustenviikkoa vietetään 6.–13.10.2013 teemalla Hyviä vuosia – Goda år lukuisin tapahtumin kautta maan. Myös Oulun Juuressa vietetään vanhustenviikkoa – Mäntykodin asukkaat maalaavat viikolla Hyviä vuosia –turvallisesti –teemalla.

Uutisia vanhustenviikolta:

Vuoden 2013 vanhusteko palkittiin vanhustenpäivän valtakunnallisessa pääjuhlassa Porvoossa 6.10.2013. Palkinnon sai Uudenkaupungin Ikäihmistenneuvosto kehittämästään toimintamallista Yhdistysten jäsenet ulkoiluystävinä ikääntyneille. Vanhustyön keskusliiton ja Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen myöntämä palkinto, suuruudeltaan 5 000 euroa, jaettiin nyt kuudennen kerran. Lue lisää palkitusta vanhusteosta: Vuoden Vanhusteko 2013 ja vanhustenpäivän pääjuhlasta: Hyviä vuosia koko elämän ajan.

SeniorSurf-päivää vietetään tiistaina 8.10. Tietotekniikkaa tehdään tuolloin tutuksi ikäihmisille erilaisissa tapahtumissa ympäri maan. Päivän tapahtumista saa tietoa ja niistä voi kertoa Facebookissa: SeniorSurf Suomi.

Lempeä kosketus -teemapäivä on vuorossa keskiviikkona 9.10. Suomen Kosmetologien yhdistys ja Vanhustyön keskusliitto ovat kutsuneet oppilaitoksia ja yhdistyksen jäsenyrityksiä järjestämään teemapäivänä tapahtumia palvelutaloissa tai liikkeissä. Teemapäivän avulla kannustetaan pitämään huolta ihostaan ja itsestään. Lue lisää: Lempeä kosketus

Lähde uutisiin: Vanhustyön keskusliitto. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on Vanhustyön keskusliiton jäsenjärjestö.