Mikä juurruttaminen?

Juurruttaminen Juuri-hankkeessa perustuu:

 • yhteisesti jaettuun näkemykseen vanhus- ja väkivaltatyön eettisistä periaatteista
 • riittävään kokemukseen käytännön asiakastyöstä ja arjesta
 • erilaisten kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteiden katkaisuun ja ikääntyneiden tarpeisiin soveltuvien auttamisen tapojen, käytäntöjen ja palveluiden luomiseen
 • verkostoyhteistyöhön ja tehokkaaseen vuorovaikutukseen eri toimijoiden kesken
 • suunnitelmalliseen ja osallistavaan yhteistyöhön
 • pilottikohteen paikallisiin tarpeisiin ja voimavaroihin
 • alueellisesti toimivan moniammatillisen asiantuntijaverkoston ja mallinnetun auttamistyönprosessin muodostamiseen
 • kokemusten keruuseen ja vahvaan dokumentointiin, jotta hankkeesta voidaan hyötyä laajemminkin

Juurruttaminen on:

 • uuden toimintatavan tuottamista ja käyttöönottamista samanaikaisesti
 • työprosessien kehittämistä osallistavana menetelmänä
 • kokemusten ja osaamisen kerryttämistä käytännön asiakastyöstä
 • yhteinen oppimisprosessi, joka muotoutuu käytännön osaamiseksi hankkeen kuluessa

Juurruttaminen EI ole:

 • pelkkää tiedon jakamista yksittäisin luennoin tai seminaarein
 • ylhäältäpäin annettuja toimintaohjeita ja malleja
 • silmien sulkemista mahdollisilta ongelmilta, joita uusien työtapojen käyttöönottoon sisältyy
 • irrallinen toimenpide hankkeen lopussa