MAAILMA MUUTTUU, SUVANNON MISSIO KESTÄÄ

Viime aikoina on tullut tavaksi sanoa, että vain muutos on pysyvää. Tämä pätee moniin ulkoisiin tekijöihin. Globalisaatio luo uudenlaista maailmaa ympärillemme ja vaikuttaa monia kanavia pitkin ihmisten elämään: yritysmaailmaan ja sitä kautta työllisyyteen, työllisyyden kautta valtioiden, maakuntien, kuntien ja kansalaisten talouteen ja elämisen edellytyksiin. Tietotekniikka ja muutkin teknisestä kehityksestä riippuvaiset sektorit muuttavat toimintatapoja ja luovat väestöön uusia pärjäämisen rajalinjoja. Maahanmuutto monipuolistaa myönteisesti kansallisia kulttuureja, mutta synnyttää samalla uusia asenteellisia blokkeja.

 

On myös muutoksia, joita itse tavoittelemme. Itse asiassa koko sosiaali- ja terveydenhuolto on luonteeltaan muutostyötä: ihmisten elämäntilanteiden helpottamista, vaikeuksien vähentämistä, sairauksien ehkäisyä ja parantamista, ihmisten osallisuuden ja ihmisarvon vahvistamista, yhteisöjen eheyden edistämistä.

 

Suvanto on hyvä esimerkki muutoksesta, jota järjestö itse on tavoitellut, Työn päämääränä on vanhojen ihmisten kaltoinkohtelusta, väkivallasta ja niiden pelosta vapaa vanhuus. Haluamme sellaisen vanhuuden toteutuvan kaikkien vanhojen ihmisten kohdalla. Muutosta tavoitellaan lisäämällä tietoisuutta ja ongelman tunnistamista sekä kehittämällä keinoja ja osaamista ongelman ehkäisyyn ja sen poistamiseen.

 

Suvannon työstä saatu palaute – monet palkinnot, tiedon ja koulutuksen lisääntyvät pyynnöt – kertovat paremmasta ongelman tunnistamisesta kentällä sekä ammattilaisten kasvavasta osaamisen tarpeesta. Järjestö voi tyydytyksellä todeta työn tuottaneen juuri sen suuntaisia muutoksia, mihin säännöt sitä velvoittavat, vaikka paljon on vielä tehtävääkin.

 

Entä sitten pysyvyys? Uskaltaako muuttuvassa maailmassa puhua lainkaan pysyvyydestä? Kyllä uskaltaa, vaikka lähivuodet tullaan todennäköisesti elämään toimintaansa vasta rakentavassa maakunta-Suomessa ja sen sisällä sosiaali- ja terveydenhuollon muuttuvan rahoituksen ja organisaation remontin keskellä. Järjestöjen elämään vaikuttaa myös järjestörahoituksen uusi asento. Toimintaympäristön hallinnolliset rakenteet käyvät läpi ennen näkemätöntä reformia.

 

Kivijalka on kuitenkin pysyvä. Väestö ja vanhojen ihmisten perustarpeet ovat edelleen samat ja suuri osa ammatillisesta työstä toteutuu entisen henkilökunnan ammattitaidon turvin – toki uusiakin käytäntöjä tarvitaan. Vanhojen ihmisten kaltoinkohteluun ja väkivallan esiintymiseen hallinnolliset remontit tuskin paljon vaikuttavat, jos kohta auttamisen kanavat voivat muuttua ja aiheuttaa avun hakemiseen epävarmuutta.

 

Sitoutunut ja osaava henkilökunta on ulkoisten muutosten myllerryksessä keskeinen voimavara. Muutos voi synnyttää uusia osaamisen vahvistamista tarvitsevia ryhmiä ja lisätä tiedon ja koulutuksen kysyntää. Olennaista on löytää uusien rakenteiden sisältä yhteistyökumppanit: sosiaali- ja terveyspalvelut, poliisi, seurakunnat, hätäkeskukset, koulutusinstituutiot ja monet muut. Organisaatioiden suunnittelijat ja tulevat kehittämisyksiköt ovat Suvannon toiminnan kannalta strategisesti tärkeitä yhteystahoja.

 

Kun vuoden vaihteessa Suvannon puheenjohtajuus siirtyi uusiin käsiin, haluan tässä yhteydessä vielä kiittää sekä Suvannon sitoutunutta ja vaikuttavaa työtä tekevää henkilökuntaa että hallituskumppaneita hyvästä ja antoisasta yhteistyöstä. Toivon järjestölle menestystä ja vaikutusvaltaa ja rohkeutta ottaa vastaan muutosten tuomat haasteet. Missio ei tarvitse muutosta.

 

Kirjoittaja:

Aulikki Kananoja

Ylisosiaalineuvos

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n puheenjohtaja 2009 – 2016