Oulun Juuri

Juuri-hankkeen alueellisena tavoitteena on luoda pilottikohteena Ouluun ikääntyneiden kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaisen työn osaamisen keskittymä. Suvanto ry:n alueellisilla yhteistyökumppaneilla Oulun ensi- ja turvakoti ry:llä ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:llä on molemmilla jo entuudestaan pitkä ja arvostettu asema omien toimialueidensa asiantuntijoina Oulun seudulla. Hankkeen edetessä ja uudenlaisen osaamisen kartuttua yhteistyökumppanit tulevat toimimaan seudullaan alueellisina asiantuntijoina ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisessa työssä.

 

Vuonna 2017 Oulun Juuressa…

 

  • Jatkuvat maksuttomat valmennukset ja mentorointiapu ikääntyneiden kaltoinkohtelun vastaisesta työstä
  • Kokoontuu Omaistenryhmä aggressiivisesti oireilevien muistisairaiden omaishoitajille
  • Jaetaan tietoa hankkeesta ja sen aihepiiristä messuilla, seminaareissa ja koulutuksissa
  • Tehdään käytännön asiakastyötä lähisuhdeväkivaltaa, kaltoinkohtelua tai niiden uhkaa kohdanneiden ikääntyneiden kanssa

 

 

 

Lisätietoa Oulun toiminnasta tarjoavat:

 

Oulun Seudun Mäntykoti ry:n Juuri-hankevastaava Riitta Vesala

puh. +358 50 4398 017

riitta.vesala@mantykoti.fi

 

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n Juuri-hankevastaava Maria Lappalainen

puh. +358 40 8421 800

maria.lappalainen@oetk.fi