Yhteistyökumppanit

 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry (ent. Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry) on JUURI-hankkeen hallinnoija ja vuonna 1990 perustettu erityisasiantuntijayhdistys. Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ikääntyneiden luottamuksellisissa suhteissa tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäiseminen sekä tiedotus- ja palvelutoiminnan harjoittaminen. Yhdistys ylläpitää maksutonta auttavaa puhelinpalvelua, tarjoaa tukihenkilötoimintaa ja vertaistukea, kerää ja jakaa ikääntyneiden kaltoinkohteluun ja sen ehkäisemiseen liittyvää tietoa sekä järjestää aiheeseen liittyviä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Yhdistys pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan yleiseen tietouteen ikääntyneiden turvallisuuden edistämiseksi ja väkivallan vähentämiseksi.

Oulun ensi- ja turvakoti ry:n tarkoituksena on tukea vanhemmuutta ja perhettä, turvata lasten oikeus turvalliseen kehitykseen, ehkäistä perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä traumatisoitumista. Turvakoti tarjoaa yksilö-, ryhmä- ja vertaistukea sekä ympärivuorokautista turvaa ja kriisiapua väkivaltaa kokeneille yksittäisille henkilöille ja perheille. Yhdistyksen avopalvelukeskus on alueellinen perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä vauvatyön ja tapaamistoiminnan asiantuntija- ja kehittämiskeskus, jonka toiminnot tukevat väkivaltaa kohdanneita yksilöitä ja perheitä. Avopalvelukeskuksessa toteutetaan integroitua työmallia, johon kuuluu tuen tarjoaminen kaikille perheenjäsenille, mukaan lukien väkivallan tekijä.

Oulun Seudun Mäntykoti ry on vuonna 1952 perustettu yksityistä hoivakotia ylläpitävä yhdistys. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on kehittää ja ylläpitää ikäihmisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä edistävää toimintaa. Mäntykodin perustehtävä on tarjota ikäihmisille yksilöllisiä vanhainkoti- ja asumispalveluja sekä päivähoitoa kodinomaisessa ympäristössä. Lisäksi yhdistys järjestää kotihoitoa, tuki-, sairaanhoito- ja kuntoutuspalveluja sekä vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaa. Päivätoiminnalla ja lyhytaikaishoidolla tuetaan omaishoitajien tarvitsemaa vapaata. Yhdistyksen kaikkea toimintaa ohjaa ajatus hyvän ja turvallisen vanhuuden tarjoamista olosuhteista ja puitteista.