Kaltoinkohtelukyselyn suosio yllätti Valviran

Valvira lähetti 25.2.2016 ympärivuorokautisiin vanhustenhuollon yksiköihin vanhusten kaltoinkohtelun muotoja ja laajuutta selvittävän kyselyn. Kysely lähetettiin 1 400 yksityiselle ja julkiselle palvelujen tuottajalle.

Kyselyyn vastasi määräaikaan mennessä peräti 7 406 yksiköiden työntekijää. Vastaajista 57 % työskentelee julkisella, 27 % yksityisellä sektorilla ja 16 % säätiön tai yhdistyksen palveluksessa.

Vastaajat pitivät tärkeänä, että vanhusten kaltoinkohtelu on nostettu esille ja asiaa selvitetään. Vastausten alustavan analyysin perusteella näyttää siltä, ettei sosiaalihuollon työntekijöiden lakisääteisestä ilmoitusvelvollisuudesta ole keskusteltu työpaikoilla riittävästi. Myös omavalvonnan toteutumisessa havaittiin puutteita.

 

Lue koko tiedote:

http://www.valvira.fi/-/valviran-kaltoinkohtelukyselyyn-vastausvyory