Kansainvälinen Combating of Elder Abuse –seminaari 29.1

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry järjestää yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa kansainvälisen ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua ja lähisuhdeväkivaltaa koskevan seminaarin 29.1.2014. Seminaari on osa Suvanto ry:n koordinoimaa, Euroopan Unionin rahoittamaa Grundtvig – oppimiskumppanuushanketta, jonka tarkoituksena on kaltoinkohtelun ehkäisyyn liittyvien innovatiivisten toimintamallien ja koulutusmateriaalien jakaminen ja kehittäminen. Oppimiskumppanuushankkeen toimijoiden ensimmäinen tapaaminen järjestetään Suvanto ry:n toimesta Helsingissä 27.-30.1.2014.

Englanninkielisessä seminaarissa kuullaan sekä kotimaisia että kansainvälisiä puheenvuoroja ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisyyn sekä muihin vanhustyön ajankohtaisiin aiheisiin liittyen. Osallistujilla on mahdollisuus tavata alan toimijoita sekä Suvanto ry:n hankekumppaneita Irlannista, Italiasta sekä Romaniasta.

Lisätietoja: seminaarin kutsu ja ohjelma sekä hankkeen nettisivut