Kätketyt äänet – kampanja 2014

Kansainvälinen Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastainen kampanjapäivä 15.6 World Elder Abuse Awareness Day (WEAAD) tunnetaan Suomessa nimellä Kätketyt äänet. Kampanjapäivän nimi viittaa siihen miten vaikea ja vaiettu aihe vanhuksiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta on. Kampanjapäivän tavoitteena on antaa ääni asioille, jotta emme vaikenisi.

Kampanja toteutetaan vuonna 2014 valtakunnallisena  Pukeudu purppuraan -tiedotuskampanjana. Kampanjan tavoitteena on lisätä tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta.  Jokaisella on mahdollisuus osallistua päivän viettoon järjestämällä omia alueellisia tai paikallisia tapahtumia. Seuraamalla Kätketyt äänet -nettisivuja pysyt ajan tasalla kampanjan etenemisestä. www.katketytaanet.fi