Kätketyt äänet tiedote 2014

Tiedote 3.6.2014                

KÄTKETYT ÄÄNET – Ääni asioille, joille ei aina löydy sanoja!

Kesäkuussa 15.6.2014 vietetään ikääntyviin kohdistuvan väkivallan vastaista kansainvälistä kampanjapäivää. Suomessa kampanja kulkee nimellä Kätketyt äänet. Päivän tarkoituksena on nostaa ikääntyviin kohdistuva väkivalta ja sen ehkäisy huomion keskipisteeksi.

Tutkimusten mukaan joka neljäs yli 60-vuotias nainen joutuu vuosittain lähisuhteissaan kaltoinkohdelluksi. Kaltoinkohtelija on useimmiten oma puoliso tai aikuinen lapsi. Poliisille ilmoitettiin vuonna 2013 yli 60 -vuotiaisiin kohdistuvia väkivaltarikoksia vuonna yli 1600.

Kätketyt äänet kampanjapäivää toteutetaan yhteistyössä useiden eri organisaatioiden ja yhteisöjen kanssa, jotka haluavat olla edistämässä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista työtä ja turvallista vanhuutta. Verkoston toimintaa koordinoi Turvallisuuden vanhuuden puolesta – Suvanto ry. Suomessa kampanjapäivää on vietetty vuodesta 2006 lähtien.

Kampanjaa toteutetaan tänä vuonna valtakunnallisena Pukeudu purppuraan -tiedotuskampanjana, jossa jokaisella on mahdollisuus osallistua päivän viettoon järjestämällä omia alueellisia tai paikallisia tapahtumia.

– Tavoitteena on lisätä tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta ja väkivallasta. Ikääntyviin kohdistuva kaltoinkohtelu on edelleen vaiettu aihe. Kampanjan nettisivut www.katketytaanet.fi on uudistettu ja sivuilta löytyy tietoa ja materiaalia kampanjan toteuttamiseen. Tietoja tapahtumista toivomme myös kampanjan Facebook-sivuille, kannustaa toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja Suvannosta.

Kampanjapäivään liittyvä valtakunnallinen tiedotustilaisuus pidetään Oulussa, jossa Suvanto ry:n,

Oulun ensi- ja turvakodin ja Oulun Seudun Mäntykoti ry:n yhteinen Juuri-hanke järjestää Diakonia

ammattikorkeakoulun tiloissa perjantaina 13.6. kaikille avoimen yleisötilaisuuden teemalla

Vanhusten turvallisuuden monet kasvot klo 12–15. Tiedotustilaisuus Kätketyt äänet -kampanjasta

alkaa klo 10.00. (Lisätietoa riitta.vesala (at) mantykoti.fi)

Muista alueellisista tapahtumista esimerkkinä Mikkelissä järjestettävät tapahtumat, jotka huipentuvat torikahvilaan Mikkelin torilla 13.6. Mukana kampanjoimassa ovat useat Etelä-Savon alueella ikääntyneiden parissa toimivat järjestöt.  (Lisätietoa: pauliina.kinnunen (at) mikkelinseudunmuisti.fi)

Kätketyt äänet -kampanjan valtakunnallisessa työryhmässä mukana ovat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Kirkkohallitus, Naisten linja, Poliisiammattikorkeakoulu, Raiskaus- ja kriisikeskus Tukinainen, Suomen Geronomiliitto ry, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Svenska pensionärsförbundet r.f, Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Vanhustyön keskusliitto ry ja Valvira.

Lisätietoja ja yhteydenotot:  

Toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja                   Suunnittelija Susanna Rikkinen              

Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry                 Turvallisen vanhuuden puolesta-Suvanto ry

040 848 2277, leena.serpola@suvantory.fi                   050 577 0281, susanna.rikkinen@suvanto.fi