Kirjallinen kysymys ikäihmisten kaltoinkohtelusta

Kansanedustaja Katja Taimela (sd.) on tehnyt 27.6.2017 kirjallisen kysymyksen ikäihmisten kaltoinkohtelusta.

 

”Vuonna 2016 poliisin tietoon tuli yli 16 000 ikääntyneisiin kohdistuvaa tutkintaan johtanutta omaisuusrikosta. Samaan aikaan on tärkeää huomata, että merkittävä osa kaikista ikääntyneisiin kohdistuvista omaisuusrikoksista jää piilorikollisuudeksi.
Seuraavien viidentoista vuoden aikana yli 80-vuotiaiden määrä tulee kolminkertaistumaan. Ikääntymiseen usein liittyvät sairaudet sekä riippuvaisuus toisten avusta lisäävät riskiä joutua taloudellisen hyväksikäytön kohteeksi. Iäkkään henkilön lähipiirin ongelmat ja palveluiden teknologisoituminen lisäävät myös ikääntyneiden henkilöiden haavoittuvuutta joutua taloudellisen rikoksen uhriksi.
Suomessa elää omaistensa luona joukko vanhuksia, joiden huolenpito ja perustarpeista huolehtiminen laiminlyödään esimerkiksi omaisen alkoholiongelman vuoksi. He ovat yksi kaikkein huonoimmassa asemassa olevista vanhusryhmistä. Tämänkaltainen kaltoinkohtelu ja jopa väkivalta, joka tapahtuu kotona neljän seinän sisällä, on vaikeasti tunnistettavissa ja nähtävissä. Tämän vuoksi siihen on erityisen vaikea päästä puuttumaan.
Tärkeintä on tietysti kaikin keinoin ennaltaehkäistä näitä ongelmia ja puuttua mm. syrjäytymiseen ajoissa. Olennaista olisi myös kehittää keinoja, joilla ammattihenkilöt voisivat tunnistaa näitä tilanteita ja päästä puuttumaan ongelmatapauksiin.
Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:
Mihin toimiin hallitus ryhtyy ikäihmisten turvallisuuden ja turvallisuudentunteen parantamiseksi ja mihin muihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä kaltoin kohdeltujen vanhusten aseman tunnistamiseksi ja parantamiseksi?”

 

Taimela on myös Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n hallituksen puheenjohtaja.

 

Ks. Eduskunnan sivu.