Kokemuksia hyvistä toimintatavoista ja työkäytännöistä -seminaari 10.3.2011

Seminaari pidetiin 10.3.2011 Hotelli Arthurissa, Helsingissä. Seminaarissa esiteltiin Vankka verkko (2006-2010) -projektin kokemuksia, tuloksia ja johtopäätöksiä hyvistä toimintatavoista ja työkäytännöistä monialaisissa ja -ammatillisissa työryhmissä, yhteistyötä yksittäisissä asiakastilanteissa ja vertaistuen toimintaa. Seminaarin päättyi Niina Nurmisen vetämän foorum-teatteri Forten työmenetelmien demoonharjoituksiin. Demojen esittelyyn osallistuivat näyttelijät Kaija Kiiski ja Carl-Christian Rundman.

Seminaarin esitysten dioja voit katsoa oheisista linkeistä. Dioista on poistettu valokuvat.

KALTOINKOHTELUN JA VÄKIVALAN HALTUUNOTTO MONIOSAAMISTA VAATIVISSA TILANTEISSA – TAUSTAA JA KOKEMUKSIA, projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMISTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ
Mikkelin kotihoito
Janakkalan vanhustenhuolto ja vammaistyö

KOULUTUKSELLA HALTUUN, Kehittämiskonsultti Mia Koskinen

PERHESUHTEET HYVÄSSÄ JA PAHASSA, vanhuspsykiatri Pirjo Juhela

HALLINTAA KAAOKSEEN
SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY JA DIALOGI VERKOSTOSSA, projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja
TYÖSKENTELY KALTOINKOHTELUA TAI VÄKIVALTAA KOKENEEN IKÄÄNTYNEEN KANSSA – TURVASUUNNITELMA JA VERTAISTUKI, projektityöntekijä Päivi HelakallioSeminariet hölls 10.3.2011 på Hotell Arthur i Helsingfors. Under seminariet presenterades erfarenheter, resultat och slutsatser från ”Ett starkt nätverk”-kampanjen, bland annat i fråga om arbetsmetoder i arbetsgrupper med medlemmar från olika branscher och yrkesgrupper, om samarbete i enskilda fall och koordinering av stödgruppsverksamhet. Seminariet avslutades med en demonstration av forumteatern Fortes arbetsmetoder ledd av Niina Nurminen. Skådespelarna Kaija Kiiski och Carl-Christian Rundman deltog i föreställningen.

Presentationerna (på finska) kan laddas ner här. Observera att foton tagits bort från filerna.

KALTOINKOHTELUN JA VÄKIVALAN HALTUUNOTTO MONIOSAAMISTA VAATIVISSA TILANTEISSA – TAUSTAA JA KOKEMUKSIA, projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMISTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ
Mikkelin kotihoito
Janakkalan vanhustenhuolto ja vammaistyö

KOULUTUKSELLA HALTUUN, Kehittämiskonsultti Mia Koskinen

PERHESUHTEET HYVÄSSÄ JA PAHASSA, vanhuspsykiatri Pirjo Juhela

HALLINTAA KAAOKSEEN
SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY JA DIALOGI VERKOSTOSSA, projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja
TYÖSKENTELY KALTOINKOHTELUA TAI VÄKIVALTAA KOKENEEN IKÄÄNTYNEEN KANSSA – TURVASUUNNITELMA JA VERTAISTUKI, projektityöntekijä Päivi HelakallioThe seminar was held on 10.3.2011 at Hotel Arthur, Helsinki. Experiences, results and conclusions from the Strong Network Project (2006-2010) were discussed. The topics included best practices and working methods in different work teams consisting of members from various fields and professions, cooperation in individual cases, and organizing peer support. The seminar was concluded with a demonstration of the working methods of the Forum Theater Forte led by Niina Nurminen. The actors Kaija Kiiski and Carl-Christian Rundman participated in the demo performance.

The slide shows from the seminar (in Finnish, pictures removed) can be downloaded below.

KALTOINKOHTELUN JA VÄKIVALAN HALTUUNOTTO MONIOSAAMISTA VAATIVISSA TILANTEISSA – TAUSTAA JA KOKEMUKSIA, projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja

KOKEMUKSIA VÄKIVALTATYÖN RYHMISTÄ JA MONIAMMATILLISESTA TYÖSKENTELYSTÄ
Mikkelin kotihoito
Janakkalan vanhustenhuolto ja vammaistyö

KOULUTUKSELLA HALTUUN, Kehittämiskonsultti Mia Koskinen

PERHESUHTEET HYVÄSSÄ JA PAHASSA, vanhuspsykiatri Pirjo Juhela

HALLINTAA KAAOKSEEN
SUUNNITELMALLINEN TYÖSKENTELY JA DIALOGI VERKOSTOSSA, projektipäällikkö Leena Serpola-Kaivo-oja
TYÖSKENTELY KALTOINKOHTELUA TAI VÄKIVALTAA KOKENEEN IKÄÄNTYNEEN KANSSA – TURVASUUNNITELMA JA VERTAISTUKI, projektityöntekijä Päivi Helakallio