Kotiturva-hankkeen videot ja oppaat teknologiasta ja ongelmatilanteisiin varautumisesta

Kätketyt äänet -kampanjapäivän päätapahtumaa vietettiin Heurekassa 15.6. teemalla
Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?
Päivässä nostettiin esiin ikääntyneiden kohtaamaa kaltoinkohtelua ja tuotiin esille keinoja sen ehkäisemiseksi.
Ikääntyneiden kohtaama kaltoinkohtelu on monimuotoista, joten kaltoinkohtelua ehkäisevien keinojenkin täytyy olla moninaisia.
Suvanto ry:n ja Vanhustyön keskusliiton Kotiturva-hankkeen videot ja oppaat tukevat ikääntyneitä ihmisiä, heidän läheisiään sekä ikääntyneiden ihmisten kanssa työskenteleviä ammattilaisia ongelmatilanteisiin varautumisessa ja teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa.
Opasta voi tilata Suvannosta osoitteesta info(at)suvantory.fi.
Katso tästä:
Videot:
Suojaa itsesi: Turvaa läheisistä ja teknologiasta ja
Suojaudu pakkomyynniltä: Tietoa ongelmatilanteisiin –videot
Kirjallinen opas
Vanhustyön keskusliiton sivut aiheesta: Kotiturva-hankkeen opas ja videot

 

Katso lisäksi:
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry:n Ikäteknologiakeskus on tehnyt oppaan ”Ikäihmiset ja sähköinen asiointi. Miten saadaan kaikki mukaan?”