”Kunnioita ja ehkäise” -koulutuskäsikirja S.T.AGE -hankkeesta on julkaistu

31.8.2017 loppuneen S.T.AGE-hankkeen suomenkielinen ”Kunnioita ja ehkäise” -käsikirja on luettavissa: Final_Handbook_stage_Finnish 19.9.2017

Katso myös suomenkielisillä teksteillä oleva hankkeen Respect to Prevent (Finnish Version) –video: https://drive.google.com/file/d/0B0L0UH4hI4V3b255dDQyY25lRG8/view

Lisätietoja S.T.AGE-hankkeesta: https://www.suvantory.fi/hankkeet/s-t-age-socio-drama-tackling-ageism-preventing-abuse-erasmus-hanke/

Kuva: Henriikka Laurola.