Mummonmarkan vartijat Lohjalla 9.12.

Mummonmarkka on mummon markka

Lohja 27.11.2019, 12:32

Tilaisuus 9.12.2019 klo 17:00 Lohjan vanhusten palvelukeskuksessa, Ojamonkatu 34, 08100 Lohja

Tilaisuus on tarkoitettu ikäihmisille, heidän omaisilleen/läheisilleen ja kaikille asiasta kiinnostuneille

Luennoitsijat

Mummonmarkan vartijat –hankkeen hankesuunnittelija Erja Ronkainen
Lohjan kaupungin sosiaalityö koskien edunvalvontavaltuutus –asiaa.
Tilaisuus on maksuton ja tilaisuuden arvioitu kesto noin 1,5 – 2 tuntia.

Taloudellisella hyväksikäyttöllä

tarkoitetaan ikäihmisen rahojen tai muun omaisuuden (tavaroiden, osakkeiden, asunnon, lääkkeiden jne.) käyttöä, myymistä tai hävittämistä ilman hänen lupaansa. Taloudellista hyväksikäyttöä on myös ikäihmisen rahojen tai muun omaisuuden kiristäminen uhkailemalla väkivallalla, hoidotta jättämisellä tai hylkäämisellä. Taloudellisesta hyväksikäytöstä on kyse myös silloin, jos käytetään hyväksi ikäihmisen hyväntahtoisuutta, avun tarvetta, luottamusta tai sairauden takia alentunutta arviointikykyä taloudellisen hyödyn tavoittamiseksi. Taloudellista kaltoinkohtelua ovat myös erilaiset ikäihmisiin kohdistuvat petokset ja huijaukset sekä epäasiallinen kaupanteko.

Yhteistyökumppanit: Mummonmarkan vartijat sekä Lohjan kaupungin sosiaalityö