Koulutus

Koulutamme ammattilaisia ikääntyneiden kaltoinkohtelun muodoista, sen tunnistamisesta ja puheeksi ottamisesta sekä auttamisen keinoista.
Yli 1 tunnin koulutuksista perimme maksun:  250,-/h + matkakustannukset.
Suvannon toiminnan esittelystä (max 1h) maksuna on ainoastaan mahdolliset matkakustannukset.
Ota yhteyttä info@suvantory.fi
Toimimme yhteistyössä eri auttajatahojen kanssa kaltoinkohtelu- ja väkivaltatilanteissa sekä
annamme maksutonta asiantuntija- ja neuvotteluapua.