Rauhan terveyhdys: Vanhusten huonoa kohtelua voi ehkäistä

”Vanhuksen huonoa kohtelua voi ehkäistä

Hoitaja menee vanhusten hoivakodissa ikäihmisen huoneeseen koputtamatta. Hän on sijainen eikä tunne entuudestaan hoidettavaa, mutta ei esittele itseään.
Kiireinen hoitaja jättää hakematta omassa huoneessaan lepäävän vanhuksen hartauteen, koska hoitajan omassa arvomaailmassa uskonto ei ole tärkeä asia.
Kodissaan asuvan vanhuksen ainoa ajankäyttötapa on television katselu epämukavassa tuolissa. Kotipalvelun väki ei ehdi käyttää häntä ulkona.
Vanhusten kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön keskittyvän Juuri-hankkeen työntekijä Riitta Vesala sanoo monen hoitoalan ammattilaisen kokevan, ettei hänen työpaikallaan tapahdu vanhusten laiminlyöntiä.
Väite ei ole tosiasioiden peittelyä, vaan se kertoo usein pikemminkin siitä, että kaltoinkohtelun huomaaminen voi olla myös ammattihenkilölle vaikeaa.
– Kun vanhuksen huoneeseen mennään hoitolaitoksessa koputtamatta ja suljetetaan televisio silloin, kun se sopii henkilökunnan rutiineihin, unohdetaan, että tämä tapahtuu toisen ihmisen kodissa, lisää Juuri-hankkeen toinen työntekijä Maria Lappalainen.”

Lue koko juttu: http://www.rauhantervehdys.fi/cgi-bin/linnea.pl?document=00012681