SATU TAIVEAHO SUVANTO RY:N UUDEKSI TOIMINNANJOHTAJAKSI

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n uutena toiminnanjohtajan aloittaa 2.5.2017 YTM Satu Taiveaho. Taiveaho siirtyy tehtävään Suomen perus- ja lähihoitajaliiton – SuPer ry:n järjestöpäällikön tehtävästä. Aiemmin Taiveaho on toiminut muun muassa Etelä-Suomen aluehallintovirastossa sosiaalihuollon johtavana ylitarkastajana, Sininauhasäätiön toimitusjohtajana ja kansanedustajana vuosina 2003–2011.

– Koen Suvannon toiminnanjohtajan tehtävän sydämeni asiaksi. Haluan olla edistämässä kaltoinkohdeltujen sekä kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien ikäihmisten asioita. Ikäihmisten kaltoinkohtelua tapahtuu valitettavasti eri tasoilla ja tahoilla yhteiskunnassamme, minkä vuoksi tarvitaan Suvannon kaltaisia toimijoita nostamaan näitä asioita esiin sekä helpottamaan ja auttamaan niitä ikäihmisiä, jotka näitä tilanteita kohtaavat, sanoo Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n uusi toiminnanjohtaja Satu Taiveaho

‒ Satu Taiveahon positiivinen ja ihmisläheinen tapa kohdata ihmiset eri tilanteissa sopii järjestömme toiminta-ajatukseen mainiosti, iloitsee valinnasta Suvanto ry:n puheenjohtaja Katja Taimela. Saimme uudeksi toiminnanjohtajaksi ihmisen, joka tekee työtä sydämestään.

‒ Satu Taiveahon laaja-alainen ja vahva asiantunteva kokemus sosiaali- ja terveysalan järjestökentästä ja ikääntyneiden palveluista tukee hienosti Suvannon työtä väkivallattoman ja ihmisarvoisen vanhuuden puolesta, jatkaa toiminnanjohtajan tehtävät jättävä Leena Serpola-Kaivo-oja.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on erityisasiantuntija- ja kansalaisjärjestö, joka tekee valtakunnallisesti työtä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastustamiseksi.

Suvanto ry ylläpitää auttavaa ja neuvovaa puhelinpalvelua, tarjoaa vertaistukea väkivaltaa kokeneille ikäihmisille sekä antaa asiantuntija-apua ikääntyneiden parissa työskenteleville eri alojen ammattilaisille, vapaaehtoisille ja opiskelijoille.

Lisätietoa

Satu Taiveaho                                                                                   Katja Taimela

Toiminnanjohtaja 2.5.2017 alkaen                                                 Puheenjohtaja

satu.taiveaho@suvantory.fi                                                             katja.taimela@eduskunta.fi

puh. 040 – 848 2277                                                                         puh. 09 – 432 3154

 

Leena Serpola-Kaivo-oja

Toiminnanjohtaja 30.4.2017 asti

leena.serpola-kaivo-oja@suvantory.fi