Seuraa Kätketyt äänet -seminaaria reaaliajassa

Ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun vastaisen kampanjapäivän seminaaria Oulussa voi seurata reaaliajassa kampanjapäivän kotisivujen kautta osoitteesta www.katketytaanet.fi. Suora linkki lähetykseen Oulusta tässä.

Seminaarin seuraamiseen tietokoneella varmista, että tietokoneesi selaimet ovat päivitetty. Seminaaria voit seurata myös mobiilikännykälläsi

Lähetys alkaa klo 9.30 seminaariohjelman mukaisesti. Seminaarin kuvauksesta ja teknisestä toteutuksesta vastaa Webmediamate.

Kun läheinen satuttaa – Kätketyt äänet seminaari

15.6.2012 hotelli-ravintola Lasaretti, Oulu

 

9.30               Tervetuloa ja kampanjapäivän avaus

Oulun kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Sinikka Salo

9.40               Kätketyt äänet – ikääntyneisiin kohdistuva kaltoinkohtelu perheessä

Toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry

9.50               Missä mennään meillä ja maailmalla?

Asiantuntija Sirkka Perttu

10.00             Ikääntyneisiin naisiin kohdistuva kaltoinkohtelu ja väkivalta

Toimintakyky-yksikön päällikkö Minna-Liisa Luoma, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

10.30             Ikääntyneisiin kohdistuva väkivalta

Asessori Mikko Lampikoski

Rikosylikomisari Antti Luoto, Oulun poliisi 

11.00            Tauko

11.10             Lainsäädännöstä apua kaltoinkohteluun ja lähisuhdeväkivaltaan puuttumisessa?

Erityisasiantuntija, varatuomari Päivi Vilkki, Ensi- ja turvakotien liitto

11.40             Läheiset ihmissuhteet ikääntyneen turvana?

Vanhuspsykiatri Pirjo Juhela                   

12.30             tauko

13.00             Kokemuksia auttamisen hädästä ja toivon löytymisestä

Tarinateatteri Routaraja

Suunnittelija Päivi Helakallio, Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry

14.45             Loppupuheenvuoro

Seminaarin tarkoituksena on herättää ikäihmisten parissa toimivia eri alojen ammattilaisten, vapaaehtoisten ja vanhuspalveluista vastaavien suunnittelijoiden ja päättäjien kiinnostusta ikääntyneiden lähisuhteissa ja lähipiirissä tapahtuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan ehkäisytyöhön ja jakaa ajankohtaista tietoa ja kokemuksia puuttumisen keinoista. Tavoitteena on listä yhteistä ymmärrystä aiheesta ja nostaa esiin erityisiä haasteita, joihin tulevaisuudessa tulee kiinnittää erityisesti huomiota kaltoinkohtelun vastaista työtä kehittäessä.