Suvannon kansainvälisen S.T.AGE-hankkeen uusin uutiskirje

Suvanto ry:n S.T.AGE-hankkeen uusin uutiskirje on ilmestynyt, ks. sivulta:
http://www.combatingelderabuse.eu/wp-content/uploads/2016/06/newsletter_STAGE3.pdf

 

Suvannon kansainvälisessä S.T.AGE-hankkeessa (Socio-drama tackling ageism, preventing abuse) on ilmestynyt 3. uutiskirje, jossa kerrotaan Respect to Prevent -koulutusohjelman pilotointikokemuksista hankkeen eurooppalaisissa kumppanimaissa. Koulutusohjelmaa on arvioitu, mistä kerrotaan tuloksia. Hankkeesta saadut kokemukset on koottu raportiksi, jonka voi ladata nettisivuilta: www.stageproject.eu. Sivuilla on myös aiempia julkaisuja hankkeesta, mukaan lukien Respect to Prevent -koulutusohjelman käsikirja.
S.T.AGE -hanke on jatkoa aiemmalle kansainväliselle Combating Elder Abuse -hankkeelle, jota Suvanto koordinoi Grundtvig LLP -oppimishankekumppanuuden muodossa vuosina 2013-2015. Nykyinen, syyskuussa 2015 alkanut Erasmus+ -oppimishankekumppanuus S.T.AGE, on päättymässä elokuun lopussa 2017.
Suvannon oppimiskumppaneita hankkeessa ovat seuraavat järjestöt: Anziani e Non Solo Italiasta, Age Action Irlannista sekä Habilitas-aikuiskoulutuskeskus Romaniasta.
S.T.AGE -hanke kehittää sosiodraamaa hyödyntäviä menetelmiä, joilla lisätään erityisesti hoitolaitoksissa asuvien ikäihmisten sekä niissä työskentelevän hoitohenkilökunnan tietoisuutta ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. Hankkeessa käytettävän sosiodraama-menetelmän erityisosaaminen tulee irlantilaiselta Gaiety School of Acting -draamakoululta.
Hankkeen ja sen työpajamallisen koulutusohjelman teoreettinen tausta on Simon Biggs:n generational intelligence -teoriassa (suom. mm. ikäpolvien taju), joka pohjautuu sukupolvien välisen ymmärryksen ja empatian lisäämiseen sekä toisen ihmisen asemaan asettumiseen.
Koulutusohjelma koostuu neljästä työpajasta. Ensimmäinen informatiivinen työpaja on suunnattu hoitolaitosten johdolle. Sosiodraamasisältöiset toinen ja kolmas työpaja ovat suunnattu (kumpikin erikseen) hoivalaitosten työntekijöille sekä asukkaille. Niissä teemoina ovat myötätunto ja voimaantuminen. Neljännen työpajan tavoitteena on toimintamallin luominen ikääntyneiden kaltoinkohtelun ehkäisyyn työpajaan osallistuvaan hoivaorganisaatioon.