Suvannon mielipidekirjoitus Helsingin Sanomissa

Suvannon toiminnanjohtajan ja vanhemman suunnittelijan mielipidekirjoitus julkaistiin 29.9.17 Helsingin Sanomissa.
Väkivalta ja traumat ovat ylisukupolvisia

Viime viikkoina on Helsingin Sanomissa kirjoitettu ja keskusteltu sota-ajan traumoista ja niiden ylisukupolvisesta vaikutuksesta. Viimeksi asiasta oli sunnuntaina hyvä artikkeli lasten kokemaan kuritusväkivaltaan liittyen (HS 24.9.17). Asia on ehdottoman tärkeä.

Sama ilmiö näkyy väkivaltatyössä.  Väkivalta ja sen aiheuttamat traumat ovat usein ylisukupolvisia. Ilmiö näkyy, mitä vahvemmin myös ikäihmisten kaltoinkohtelussa ja kokemassa väkivallassa. Suomi on väkivaltainen maa ja väkivallan merkkeihin tulee tarttua mahdollisimman varhain ja katkaista siten kierteen jatkuminen.

Ikäihmisillä sota-ajan traumat ja väkivaltakokemukset elämässä saattavat näkyä turvattomuutena tai epämääräisenä pahana olona. Sota-ajan traumat menevät useamman sukupolven ylitse. Kaltoinkohdeltujen ikäihmisten Suvanto ry:n vertaisryhmissä puretaan edelleen vahvasti sotaan liittyviä traumoja, vaikka osallistujilla on myös muita kaltoinkohtelukokemuksia.

Tarvitaan yhä vahvemmin ylisukupolvista työskentelyä, ikäihmisten kuuntelemista ja ikäpovitajun vahvistamista, jotta ymmärrämme eri ilmiöiden taustalla olevia asioita.  Kuritus, josta lasten kohdalla puhutaan, voi valitettavasti kohdistua myös ikäihmisiin kovaotteisena tai kaltoinkohtelevana käytöksenä.  Lasten tai lastenlasten ongelmat, kuten päihde- ja mielenterveysongelmat voivat johtaa ikääntyvän omaisen väkivallan uhkaan tai suoranaiseen väkivaltaiseen kohteluun. Myös parisuhdeväkivalta voi jatkua läpi elämän ja omaishoitaja voi uupua tehtävässään ja sen johdosta käyttäytyä esimerkiksi kovaotteisesti. Ikääntymisen tuomat sairaudet ja lääkitys sekä ikäihmisten lisääntyvät omat päihde- ja mielenterveysongelmat voivat nostaa esiin ihmisessä väkivaltaista ja haastavaa käytöstä, jossa siinäkin saattaa taustalla olla aiemmat traumakokemukset.  Riskit näin oirehtivilla ikäihmisillä joutua itse kaltoinkohdelluksi on valitettavasti suuret.

Joka neljäs yli 60 v kohtaa kaltoinkohtelua yhteiskunnassamme. Luku on hälyttävä.  Traumakierteitä ei voida katkaista, ellei huomioida koko sukupolvea. Keskusteluun on nostettava myös kaltoinkohdellut ikäihmiset, heidän erityistarpeensa ja vahvistaa yhteiskunnan herkkyyttä havainnoida tällaisia merkkejä. Väkivaltaa ei tule sietää yhteiskunnassa yhtään eikä siltä voi sulkea silmiä. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät, kuten lapset ja ikäihmiset on suojattava erityisen huolellisesti väkivallalta.

Satu Taiveaho, toiminnanjohtaja

Päivi Helakallio-Ranta, vanhempi suunnittelija

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry