Suvannon Mummonmarkan vartijat –hanke mukana Vanhusneuvostopäivässä

Turvallisuus, palvelut ja hyvä arki puhuttavat vanhusneuvostopäivässä
Valtiovarainministeriö 5.11.2019 12.00

Vanhusneuvostopäivä on Avoimen hallinnon ohjelman (www.avoinhallinto.fi) yhdessä ministeriöiden ja kansalaisjärjestöjen kanssa järjestämä vuotuinen yhteistyötilaisuus. Helsingissä torstaina 7.11.2019 järjestettävään vanhusneuvostopäivään osallistuu paikan päällä ja etäyhteydellä yli kaksisataa vanhusneuvostojen jäsentä ympäri maata. Tilaisuutta on mahdollisuus seurata suorana verkkolähetyksenä.

Vanhusneuvostopäivän tavoitteena on tiedon jakaminen, keskustelu, näkemysten kerääminen hankkeiden valmisteluun ja yhdessä kehittäminen. Tilaisuuden avaa ministeri Sirpa Paatero.

Tämän vuotisen päivän järjestelyistä ja ohjelmasta vastaavat yhteistyössä Avoin hallinto –ohjelma, valtiovarainministeriö, Vanhustyön keskusliitto, Valli ry ja Ikäinstituutti.

Aamupäivän ohjelma keskittyy turvallisuuteen ja sähköisiin palveluihin. Iltapäivän aiheena on hyvä arki ja osallisuus. Päivän puheenvuoroissa pohditaan mm. ikäihmisiä sähköisten palveluiden käyttäjinä, digituen eettisiä näkökulmia sekä kuuluuko koko ikäväestön ääni päätöksenteossa. Myös mielenhyvinvointi ikääntyessä ja taloudelliselta kaltoinkohtelulta suojautuminen ovat päivän keskustelun aiheina. Vanhusneuvostojen edustajat pohtivat myös omaa rooliaan tiedonlevittäjinä. Keskusteluihin osallistuu myös etäosallistujia vanhusneuvostoista ympäri Suomen.

Tapahtumassa eri vanhustyön organisaatiot esittelevät toimintaansa ja tarjoavat lisätietoa päivän aiheista.