Auttava puhelinpalvelu SUVANTO-LINJA 0800-06776 aloittaa toimintansa 1.9.2011

 Suomen vanhusten turvakotiyhdistys ry. laajentaa valtakunnallista auttavaa puhelinpalvelutoimintaansa. Soittajille maksuton SUVANTO-LINJA 0800-06776 avautuu 1.9.2011 klo. 12. Linja on auki joka viikko tiistaisin ja torstaisin klo 12-15.00.

Iäkkäisiin kohdistuva kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö tai muu väkivaltainen teko tapahtuu useimmiten luottamuksellisessa suhteessa. Iäkkäät ihmiset voivat joutua myös muunlaisen rikollisuuden uhriksi, jolloin tekijä on useimmiten käyttänyt ikääntyneen luottamusta hyväkseen. Kaltoinkohtelusta, hyväksikäytöstä ja väkivallasta kertominen voi olla vaikeaa, erityisesti jos tekijänä on ollut läheinen henkilö. Epätietoisuus siitä keneltä tai mistä apua voi lähteä hakemaan voivat estää asian esille tuomisen. Myös omaiset ja hoiva-alan ammattilaiset voivat olla epävarmoja siitä miten tilanteissa tulisi menetellä.  

SUVANTO-LINJA 0800-06776 tarjoaa apua, tukea, neuvoa ja ohjausta kaltoinkohtelua, hyväksikäyttöä tai väkivaltaa kokeneille tai niiden uhan alla eläville ikääntyneille. Puheluihin vastaavat koulutuksen saaneet ammattilaiset ja vapaaehtoiset.

SUVANTO-LINJAN toimintaa tukevat oikeusministeriö ja Raha-automaattiyhdistys ry.

Rikoksentorjuntaneuvoston suosituksesta on oikeusministeriö valinnut yhdeksi tämän vuoden avustusten myöntämisen painopisteeksi ja neuvoston toiminnan kohteeksi ikääntyneisiin kohdistuvien rikosten ehkäisyn ja turvallisuuden edistämisen. Ikääntyvien määrän kasvu lähitulevaisuudessa ja heidän erityistarpeensa tulee huomioida myös rikoksentorjunnassa ja tukipalveluita suunniteltaessa.

Tiedotustilaisuus SUVANTO-LINJAN käynnistymisestä pidettiin 30.8.2011 Helsingissa

Tilaisuudessa olivat paikalla edustajat Suomen vanhusten turvakotiyhdistyksestä ja Rikoksentorjuntaneuvostosta.