Suvanto-ryhmän vertaistuen mallin esittely Sosiaalialan asiantuntijapäivillä

Yhdistyksen Suvanto-ryhmän vertaistuen malli esitellään Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 12.3.2013. Malli esitellään asiantuntijapäivillä työpajassa, jossa käsitellään keinoja lähisuhdeväkivallan käsittelyyn ja ehkäisyyn (A6) otsikolla Turvallisuuden ketju – vertaistukea läheisissä ihmissuhteissaan kaltoinkohtelua tai väkivaltaa kokeneille vanhuksille Suvanto ry:ssä.

Työmenetelmä lisää vanhusten yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää oman elämän hallintaa väkivallasta selviytymisessä. Mallia on lähetty kehittämään  yhdistyksen RAY:n tukemassa Vankka Verkko – projektissa (2006-2010) yhteistyössä Helsingin kaupungin Palvelukeskus Kinaporin ohjaajien ja Kallion Seurakunnan kanssa.  Projektin päätyttyä ryhmä on jatkanut toimintaansa yhteistyökumppaneiden kanssa Suvanto ry:n koordinoimana.

Ryhmämallista valmistui opinnäytetyö loppuvuodesta 2013. Geronomi-opiskelijat Mai-Britt Löv ja Susanna Rikkinen kuvasivat Suvanto-ryhmämallia ja ryhmäläisten kokemuksia Metropolia ammattikorkeakoululle tekemässään opinnäytetyössä. Opinnäytetyö esitellään myös asiantuntijapäivillä.

Suvanto-ryhmän toiminnasta lisätietoa antaa suunnittelija Päivi Helakallio puh. 050 577 0214, paivi.helakallio(at)suvantory.fi