Suvanto ry:n ja Diakonia ammattikorkeakoulun yhteistyöllä – opintoja ja vapaaehtoistyötä

Diakonia-ammattikorkeakoulu yhdistää vapaaehtoistyön ja opinnot

Suvanto ry:ssä on mahdollista työskennellä vapaaehtoisena erilaisissa tehtävissä – myös opiskelun ohella.

”Tuija Bergström opiskelee sosionomiksi ja toimii opintojen ohella Suvanto ry:n auttavan puhelimen päivystäjänä. Palvelu on suunnattu ikääntyneille ihmisille, jotka ovat joutuneet kaltoinkohtelun tai lähisuhdeväkivallan kohteiksi. Myös heistä huolissaan olevat läheiset voivat ottaa yhteyttä Suvanto-linjalle. Tuija Bergströmille vapaaehtoistyöt tuovat opintoihin konkretiaa. – Koen vapaaehtoistyön tukevan sekä sosionomi-opintojani että vahvistavan identiteettiäni sosionomina. Ja kaiken kaikkiaan tekemäni vapaaehtoistyö avartaa näkökulmia ja tarjoaa lisäkokemusta tulevia töitä silmällä pitäen.”

Lue koko juttu tästä.