Suvanto Sosiaalialan asiantuntijapäivillä 5-6.3.2019

Tampere-talolla mukana suunnittelija Piia Tiilikallio ja vanhempi suunnittelija Päivi Helakallio, joka piti luennon 6.3. Ikääntyneiden kaltoinkohtelusta

Suvannon hallituksesta mukana Ritva Korhonen-Mattila.