På svenska

För Trygg Ålderdom – Suvanto rf grundades år 1990 som en expertförening. Föreningens syfte är att förebygga våld mot äldre i nära förhållanden och erbjuda information och service.

 

Vad är våld mot äldre?

Våld mot äldre är att i ett nära förhållande göra något som äventyrar den äldre personens välmående, säkerhet eller hälsa. Begreppet innefattar fysiskt och psykiskt våld, sexuellt utnyttjande, ekonomiskt utnyttjande, försummande av vård och hjälp samt andra kränkningar av en över 65 år gammal persons rättigher och människovärde.

Våldet sker ofta i nära relationer, bland annat i parförhållanden och inom familjen. Dålig och oetisk vård är också en kränkning av den äldres rättigheter. Samhället kan göra sig skyldigt till detta genom att neka de äldre nödvändig service eller diskriminera någon på grund av hans eller hennes ålder.

PERSONLIGT STÖD

Professionell hjälp: om man behöver komma och prata om sin livssituation, är du välkommen att ringa tel. 050-577 0218 för en eventuell tidsbokning. Servicen är avgiftsfri. Vår byrå finns i centrala Helsingfors.

Stödgrupp för äldre. Suvanto har fyra stödgrupper för äldre personer som upplevt våld eller hot i nära relationer. Grupperna samlas i Helsingfors och Vanda. Mer information kan fås av kontaktpersonen (tel. 050 577 0214). “Vi delar sorgerna och mångdubblar glädjen”. Välkommen med!

 

Hjälpande telefonjourerna Suvanto-linjen och juridisk rådgivning tel. 0800-06776

Suvanto-linjen är en riksomfattande hjälpande telefon. Telefonjouren finns till för att hjälpa och ge råd då en äldre person utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, blir utnyttjad, hotad eller annars illa behandlad. Också anhöriga och andra som lagt märke till problemet kan kontakta oss. Telefontid tisdagar kl 13-15 tel. 0800-06776

Juridisk rådgivning kan fås månadens första onsdagar kl 16-18 tel. 0800-06776. Man kan ringa för att få goda råd till exempel om brottsanmälan, intressebevakning och tvistefrågor vid arv eller om man t.ex misstänker sig ha blivit ekonomiskt utnyttjad. Numret betjänar på finska.

Samtalen är konfidentiella samt avgiftsfria och man kan ringa anonymt.