Tagiarkisto: Väkivalta

Väkivalta ikääntyneen vanhemman kokemuksena -gradu netissä

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:ssä pitkään työntekijänä ja toiminnanjohtajana työskennelleen Leena Serpola-Kaivo-ojan pro gradu on internetissä luettavissa:

Väkivalta ikääntyneen vanhemman kokemuksena: fenomenologis-hermeneuttinen lähestyminen aikuisen lapsen väkivallan uhan alla elävän ikääntyneen vanhemman kokemukseen

(osoitteessa: http://tampub.uta.fi/handle/10024/101062)

Suvanto ry onnittelee Leenaa hyvästä työstä!

TERVETULOA Kätketyt äänet 15.6. -kampanjapäivään Heurekaan Vantaan Tikkurilaan!

 

Tervetuloa 15.6. Kätketyt äänet -kampanjapäivään!

Tilaisuus on avoin kaikille kiinnostuneille. Osallistuminen on maksutonta.

Päivän ohjelmassa on paljon kiinnostavia teemoja ikääntyneille ja vanhustyön tehtävien parissa työskenteleville sekä alan opiskelijoille.

 

Tapahtumaan on vapaa pääsy, mutta ilmoittautumiset ovat järjestäjien kannalta suotavia.
HUOM! Erityisesti alan ammattilaisten toivotaan ilmoittautuvan tilaisuuteen: ILMOITTAUTUMINEN

 

Teknologia iäkkään turvana – kenen ehdoilla?

Millaisia turvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia teknologia tarjoaa ikääntyneiden ihmisten elämään?
Voiko teknologisilla ratkaisuilla ehkäistä tai estää ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua, väkivaltaa tai rikollisuutta?
Kenen ehdoilla teknologiaa toteutetaan? Minkälaisia eettisiä kysymyksiä teknologian käyttöön liittyy?

 

Kätketyt äänet –kampanjapäivä ikääntyneiden kaltoinkohtelua vastaan

Aika:            Torstai 15.6.17 klo 9–16
Paikka:        Tiedekeskus Heureka, Kuninkaalantie 7, Vantaan Tikkurila

 

Mukana päivässä mm.:

Vantaan vanhusneuvoston edustaja Hilkka Pokki
Vantaan vanhusneuvoston edustaja Annikki Korhonen
Kehittämisneuvos Harri Martikainen, Sisäministeriö
Vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja vs. Minna Lahnalampi-Lahtinen, Vantaan kaupunki
Poliisitarkastaja Jyrki Aho, Poliisihallitus
Kotiturva-hankkeen projektivastaava Kaisa Eskelinen, Vanhustyön keskusliitto
Johtava tutkija Jaana Leikas, Teknologian tutkimuskeskus VTT
Johtaja Päivi Topo, Ikäinstituutti
Kehittämispäällikkö Sanna Kaijanen, Valli ry, Ikäteknologiakeskus
Asiantuntija Katriina Raine, Naisten Linja
Päivän juontaa Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho

 

Tapahtumaa tukee STEA.
Katketyt_aanet_ohjelma_150617_web

 

Lisätietoa kampanjapäivästä:
Lue lisää: www.katketytaanet.fi

 

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
Suunnittelija Sanna Sutela
sanna.sutela(at)suvantory.fi, 050 577 0938

 

Joko ilmoittauduit? Klikkaa tästä -> ILMOITTAUTUMINEN

Haluatko kirjoittaa ja keskustella elämästäsi? Kirjallisuusterapeuttinen ryhmä alkaa Helsingissä.

Uusi kirjallisuusterapeuttinen ryhmä eläkeläisille ja eläkeikää lähestyville työttömille teemalla
ELÄMÄNKULKU JA HENKISEN VÄKIVALLAN KOKEMUKSET
Ryhmässä kirjoitetaan, luetaan ja keskustellaan ohjatusti. Kaunokirjallisia taitoja ei tarvita.
Kokoontuminen Helsingin Kampin palvelukeskuksessa kahdeksan kertaa torstaisin 2.3.-20.4.2017 klo 9.15-11.30.
Ryhmään otetaan 5-8 henkilöä ja ilmoittautuneet haastatellaan tammi-helmikuun aikana. Ryhmä on maksuton.
Ohjaaja Sanna Sutela, YTM, opiskelee kirjallisuusterapiaa Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa 2016-17 ja työskentelee suunnittelijana Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:ssä.
Ilmoittautuminen ryhmään ja tiedustelut: 050 577 0938 tai sanna.sutela(at)suvantory.fi

Valoa, ei väkivaltaa -kampanja: Väkivaltaa kohdanneet naiset tarvitsevat toipumisen tukipalveluja

Perjantaina 25.11. vietetään YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää. Järjestöjen yhteinen Valoa, ei väkivaltaa -kampanja vaatii helposti saavutettavia tukipalveluja väkivaltaa kohdanneille naisille. Marraskuussa alkanut kampanja huipentuu 25.11. eri puolilla Suomea järjestettäviin tapahtumiin.

Naisten ihmisoikeuksia ja oikeutta väkivallattomaan elämään puolustavan Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan tämän vuoden teemana on matalan kynnyksen palvelut väkivaltaa kohdanneille naisille. Näillä tarkoitetaan palveluita, joihin on mahdollisimman helppo hakeutua, riippumatta asuinpaikasta tai taustasta, taloudellisesta tilanteesta tai siitä, minkälaista väkivaltaa on kokenut.

Tällä hetkellä näitä palveluja ei ole lähimainkaan riittävästi, eikä niitä ole tarjolla valtakunnallisesti. Matalan kynnyksen palveluiden järjestämiseen on osoitettava riittävästi resursseja. Tällaisia palveluita tarjoavat muun muassa Naisten Linja Suomessa ry, Monika-Naiset liitto ry ja Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistykset ympäri Suomea. Väkivallan tekijöille tukea tarjoaa esimerkiksi Lyömätön Linja Espoossa ry ja Ensi- ja turvakotien liiton Jussi-työ.

Naisiin kohdistuva väkivalta on yleistä, mutta se jää usein piiloon. Siitä ei puhuta, se hävettää ja kynnys avun hakemiseen on korkea. Vaikka se ensimmäinen ja tärkein askel väkivallasta selviytymisessä on juuri puhuminen, väkivallasta kertominen.

– Kaikki eivät halua kertoa väkivaltakokemuksestaan omalle lähipiirilleen, eikä luotettavan henkilön löytäminen ole aina helppoa. Turvakodit pelastavat henkiä, mutta monelle ne ovat kuitenkin se viimeinen, se äärimmäinen keino. Niiden lisäksi tarvitaan nykyistä enemmän palveluita, joista väkivaltaa kohdannut saa apua jo varhaisessa vaiheessa, kuten kannustusta, keskustelua ja neuvontaa puhelimitse, verkossa tai kasvotusten, sanoo Naisten Linjan toiminnanjohtaja Elina Nikulainen.

Valoa, ei väkivaltaa -kampanjan taustalla on naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen verkosto Väkivaltaobservatorio, jota koordinoi NYTKIS ry Naisjärjestöt yhteistyössä – Kvinnoorganisationer i Samarbete.  Verkostoon kuuluu muun muassa Amnesty International Suomen osasto ry, ja yhteensä mukana on 20 järjestöä.

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on mukana tukemassa Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaa. Suvanto tarjoaa väkivaltaa kokeneille ikääntyneille auttavaa puhelinpalvelua, ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä sekä kasvokkaista keskusteluapua ammattilaisen kanssa.

Ks. lisää kampanjasta: http://vakivaltaobservatorio.fi ja https://www.facebook.com/Vakivaltaobservatorio/?fref=ts

Suvanto-linja päivystää joulun välipäivinä ja loppiaisviikolla normaalisti

Yhdistyksen auttava puhelin Suvanto-linja päivystää joulun välipäivinä  ja loppiaisviikolla normaalisti tiistaisin ja torstaisin kello 12-15 numerossa 0800-06776.

Lakineuvonnan puhelinpäivystys on auki  seuraavan kerran 11.1.2012. Lakineuvonta päivystää vuonna 2012 joka parillisen viikon keskiviikko kello 16-18 numerosta 09-726 2422.