TIEDOTE Kätketyt äänet -tapahtumapäivä 15.6.

Mediatiedote 15.6.2020

 KÄTKETYT ÄÄNET – kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua vastaan.

 Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään jälleen 15.6.

-Tämän vuoden teemana on ikääntyneisiin kohdistuvan henkisen väkivallan torjunta.

Henkistä väkivaltaa on vaikea tunnistaa ja se ei näy ulospäin, mutta sen haavat ovat syvät – joskus jopa syvemmät kuin fyysisen väkivallan. Usein pahinta on pelko ja pelossa eläminen.

– Ikääntyneiden kohtaama henkinen väkivalta voi olla toisen erilaista kontrollointia ja sosiaalisen kanssakäymisen rajaamista esim. uhrin ystävien ja sukulaisten tapaamisten rajaamista tai tapaamisten estämistä. Yllättävän usein on tilanteita, joissa Ikääntyneiden aikuinen lapsi tai lapset rajaavat ikääntyneen yhteydenpitoa sisaruksiinsa tai lapsenlapsiin.

– Henkistä väkivaltaa on myös toisen vähättely, moittiminen, arvostelu sekä mykkäkoulu. Joskus henkiseen väkivaltaan voi liittyä toisen vaatteiden tai tavaroiden hajottamista tai nukkumisen estämistä.  Joskus saatetaan uhata jollakin pahalla, kuten avioerolla, itsemurhalla tai väkivallalla.

– Henkistä väkivaltaa on lisäksi toisen ajankäytön, rahankäytön ja esimerkiksi puhelimenkäytön kontrollointi. Samoin toisen toiveiden ja tarpeiden huomiotta jättäminen on tätä.

– Henkinen väkivalta voi joskus ilmetä vasta eläkkeelle jäännin yhteydessä ja yhteisen ajan lisääntyessä.

Aggressiivisuutta voi aiheuttaa esimerkiksi muistisairaan tarpeiden ohittaminen tai sopimaton lääkitys tai roolien vaihtuminen perheessä. Päihteiden käytön lisääntyminen myös ikääntyneillä lisää henkistä väkivaltaa.  Korona-aika ja eristäminen ovat olleet otollisia omalta osaltaan lisäämään ikääntyneiden henkistä väkivaltaa.

– Jokaisella tulee olla oikeus elää väkivallasta vapaata elämää. Koskaan ei ole myöskään liian myöhäistä etsiä muutosta elämään.   Omaisia ja ammattilaisia halutaan muistuttaa siitä, että havaitessaan henkisen väkivallan merkkejä, on velvollisuus puuttua tilanteisiin herkällä otteella esimerkiksi tekemällä huoli-ilmoitus.

Apua on saatavilla mm. Nollalinjasta, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:stä, Naistenlinjasta, Lyömättömästä linjasta, turvakodeista, mielenterveysseuroista, Maria-akatemiasta sekä parisuhdetyötä tekeviltä tahoilta.

Lisätietoa tapahtumasta on sivulla: www.katketytaanet.fi. Kätketyt äänet –some/viestintäkampanjan järjestävät vuonna 2020 yhteistyössä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Helsingin kaupunki, Eläkkeensaajien keskusliitto ry, Fingerroosin säätiö, Ilostu Oy, Mielenterveysseura, Monikanaiset, Muistiliitto, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry, Suomen Geronomiliitto, Svenska Pensionärsförbundet, THL, Tukinainen, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Vanhustyön keskusliitto ry ja Vantaan Kaupunki.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:  

Satu Taiveaho

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry

satu.taiveaho@suvantory.fi, 050 411 2060