Hämmennystä Suvanto -nimen käytössä

Tänä syksynä yhteistyötahojemme keskuudessa hämmennystä on aiheuttanut toinen Suvanto-nimeä käyttävä toimija. Kyseessä on vuonna 2014 perustetun teknisiä turvajärjestelmiä tarjoavan yrityksen Intelles Informatica Oy:n Suvanto® – Turvassa kotona -turvajärjestelmä. Järjestöllämme ei ole tekemistä ko. yrityksen, heidän turvajärjestelmänsä eikä muiden heidän tuotteittensa kanssa.

Lisätietoa Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n kotisivuilta www.suvantory.fi, Juuri-hankkesta www.juurihanke.fi, Kätketyt äänet –kampanjasta www.katketytaanet.fi ja facebook –sivuilta.

Leena Serpola-Kaivo-oja
Toiminnanjohtaja
Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry