Tiedote Kätketyt äänet -kampanjapäivä 14.6.

Katketyt äänet mediatiedote 2019

Mediakutsu/tiedote julkaisuvapaa 14.6.2019

KÄTKETYT ÄÄNET – kampanjapäivä ikääntyneisiin kohdistuvaa kaltoinkohtelua vastaan

Kansainvälistä ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaista kampanjapäivää vietetään tänä vuonna Helsingissä Kolmen Sepän aukiolla 14.6 klo. 10.00 – 14.00. Tämän vuoden teemana on ikääntyneiden huoli-ilmoitus.

Kätketyt äänet -kampanjapäivää vietetään Suomessa nyt 14. kertaa.

Teemana on ikääntyneitä koskeva huoli-ilmoitus. Huoli-ilmoitus on meidän jokaisen oikeus ja samalla välittämisen teko. Huoli-ilmoituksen voi tehdä meistä kuka vaan, kun syntyy huoli siitä, että ikääntynyttä kohdellaan kaltoin, hän ei saa tarvitsemiaan palveluja tai on huoli hänen asemastaan tai arjessa selviytymisestään. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla, poliisilla, pelastustoimella ja hätäkeskusten työntekijöillä on lakiin kirjattu velvollisuus tehdä vastaava huoli-ilmoitus.

Tällä hetkellä huoli-ilmoitus tunnetaan valitettavan huonosti. Lisäksi käytännöt huoli-ilmoituksen osalta vaihtelevat eri kunnissa eikä tietoa asiasta yleensä löydy kovin helposti kuntien verkkosivuilta. Huoliilmoituslomakkeita ei myöskään usein ole saatavilla kunnan palvelupisteistä esimerkiksi terveys- ja sosiaaliasemilta tai kirjastoista. Huoli-ilmoituksesta käytetään myös monia eri nimiä, mikä omalta osaltaan mutkistaa asiaa. Lain mukainen nimi, ilmoittaminen iäkkään henkilön palvelutarpeesta, ei kerro parhaalla mahdollisella tavalla sitä, mistä asiassa on kyse eikä kansalaisten voida olettaa muistavan tuota virallista nimeä.
Tapahtuman järjestäjät esittävät, että huoli-ilmoituksen käytännöt yhtenäistetään valtakunnallisesti. Lisäksi tulee huolehtia, että kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet tehdä ilmoitus eikä se ole esimerkiksi kiinni digitaidoista tai siitä, että ilmoituslomake on hankalasti löydettävissä. Valtakunnallisesti tulisi myös seurata ja tilastoida huoli-ilmoitusten määriä ja sitä, mihin toimenpiteisiin ilmoitukset ovat johtaneet. ”Vanhuspalvelulakiin ja sosiaalihuoltolakiin sisältyvä hyvä tavoite ei toteudu, ellei käytäntöjä yhtenäistetä ja tietoisuutta tästä oikeudesta vahvisteta”, painottaa Suvanto ry:n toiminnanjohtaja Satu Taiveaho.

Lisätietoa tapahtumasta on sivulla: www.katketytaanet.fi

Kätketyt äänet –päätapahtuman järjestävät yhteistyössä Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry, Helsingin kaupunki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Vanhustyön keskusliitto ry, Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry, Geronomiliitto, Muistiliitto, Ilostu Oy ja Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry.

Median edustajat ovat tervetulleita tapahtumaan.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt: Satu Taiveaho Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry satu.taiveaho@suvantory.fi, 050 411 2060
Liite: Tilaisuuden ohjelma