VALONTUOJA-TUNNUSTUSPALKINTO HEIDI SIPILÄISELLE

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on valinnut terveystieteiden tohtori Heidi Sipiläisen vuoden Valontuojaksi. Valontuoja-tunnustuspalkinto myönnetään terveystieteiden tohtori Heidi Sipiläiselle merkittävästä työstä vanhusten kaltoinkohtelua vastaan.

 

TtT Heidi Sipiläinen on työskennellyt vuosia Helsingin kaupungin ikääntyneiden palveluissa. Hän on eri tehtävissään nostanut rohkeasti esille hoivan piirissä tapahtuvia kaltoinkohtelun riskitekijöitä ja on ollut kehittämässä toimintatapoja kaltoinkohtelutilanteiden ehkäisemiseksi. Hän on toiminut Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry:n hallituksessa jäsenenä vuodesta 2012.  Sipiläisen väitöskirja ”Hoitohenkilökunnan käsityksiä vanhusten kaltoinkohtelusta ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä” tarkastettiin kesällä 2016.

 

– Kaltoinkohtelulle altistavat huono työilmapiiri ja hoitohenkilökunnan hyvinvoinnin ongelmat. Kaltoinkohtelua voitaisiin ennaltaehkäistä antamalla henkilökunnalle, ympärivuorokautisen hoidon asukkaille ja omaisille ohjeet kaltoinkohteluun puuttumisesta sekä huolehtimalla työyhteisöjen hyvästä työilmapiiristä ja henkilöstön työhyvinvoinnista, sanoo Heidi Sipiläinen.

 

Valontuoja-tunnustuspalkinto myönnetään yksityiselle henkilölle, ryhmälle tai yhteisölle merkittävästä toiminnasta vanhusten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Aikaisempina vuosina tunnustuspalkinnon ovat saaneet mm. sosiaalineuvos Sinikka Luja-Penttilä (1995), professori Sirkka-Liisa Kivelä (2000), Rikoksentorjuntaneuvosto ja sen sihteeristö (2012) sekä Helsingin kaupunki (2016).

 

Palkintoesine on taidetakoja Heikki Suikin tarkoitusta varten suunnittelema rautainen kynttilänjalka, jonka on vuodesta 2010 takonut taidetakoja Timo Miettinen.

 

Lisätietoa
Leena Serpola-Kaivo-oja
Toiminnanjohtaja, Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry
leena.serpola-kaivo-oja@suvantory.fi
+358408482277

Lisätietoa Heidi Sipiläisen väitöskirjasta Itä-Suomen yliopiston sivulla:
https://www.uef.fi/-/hoitajien-hyvinvointi-vahentaa-vanhusten-kaltoinkohtelua