Vanhusten kaltoinkohtelulla on monia muotoja – työyksikön avoin ilmapiiri helpottaa kaltoinkohteluun puuttumista

Valvira selvitti vanhusten kaltoinkohtelua sosiaalihuollon ympärivuorokautisissa yksiköissä. Valtaosa Valviran kyselyyn vastanneista arvioi koulutuksensa antaneen riittävät valmiudet kaltoinkohtelun tunnistamiseen ja ehkäisemiseen. Kaltoinkohteluhavainnot kuitenkin vaihtelivat samassakin yksikössä huomattavan paljon. Toimintayksiköissä tarvitaan yhteinen näkemys siitä, mitä kaltoinkohtelulla tarkoitetaan. Lisäksi tarvitaan ohjeet kaltoinkohtelun riskin ehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi.

Lue Valviran uutinen kokonaisuudessaan tästä linkistä.