Kansainvälinen toiminta

Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on osallistunut  ikääntyneisiin kohdistuvan kaltoinkohtelun ja väkivallan vastaisessa toiminnassa kansainväliseen tiedon vaihtoon vuosien ajan. Yhdistyksen työntekijöitä, johtokunnan  ja  yhdistyksen jäseniä on tutustunut vuosien varsilla eri maiden vanhusten huollon toimintaan ja lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön. Yhteistyötä on tehty muuan muassa Norjan Vern for eldre -toiminnan kanssa. Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry kuuluu The International Network for the Prevention of Elder Abuse -verkostoon (INPEA). Verkoston tarkoituksena on lisätä yleistä tietoisuutta ikääntyviin kohdistuvasta väkivallasta, edistää ammattihenkilöstön koulutusta tunnistamisesta, auttamisesta ja ehkäisystä, puolustaa ja edistää väkivallan kohteena olevien ikääntyvien oikeuksia sekä aktivoida alan tutkimusta väkivallan syistä ja seurauksista.  Verkostoon kuuluu maailman laajuisesti yliopistoja, tutkimuslaitoksia ja  aihealueella toimivia järjestöjä. Yhdistyksen toiminnanjohtaja Leena Serpola-Kaivo-oja toimii INPEA:n Suomen maakoordinaattorina.  Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry on yksi AGE Platform Europen Preventing Elder abuse, WeDo -pilottiprojektin Suomen verkoston asiantuntijatyöryhmän jäsenistä.  Projekti on European Partnership for the wellbeing and dignity of older people through quality LTC -verkoston sisällä toteutettava pilottiprojekti. Suomesta projektia koordinoivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia , Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Svenska pensionärsförbundet r.f.

Lisätietoa Suvannon kansainvälisistä Grundtvig- ja Erasmus+ -oppimiskumppanuuksien muodossa toteutettavista EU-rahoitteisista hankkeista löytyy Hankkeet -välilehdeltä.